Ministerstwo Sportu i Turystyki Zespół do spraw Ocen Skutków Regulacji -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Zespół do spraw Ocen Skutków Regulacji

Zespół do spraw Ocen Skutków Regulacji

Struktura i zadania Zespołu ds. OSR zostały określone w Zarządzeniu Nr 30 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 3 października 2017 r. w sprawie Zespołu do spraw Ocen Skutków Regulacji.

Do zadań Zespołu należy:

 1. opiniowanie opracowywanych w Ministerstwie Ocen Skutków Regulacji, zwanych dalej „OSR”, w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakości merytorycznej;
 2. doradzanie komórkom organizacyjnym Ministerstwa w zakresie metodologii opracowywania OSR a także formułowanie zaleceń i wytycznych dotyczących treści OSR;
 3. współpraca z komórką organizacyjną w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów właściwą do spraw OSR w postaci bieżącej wymiany pytań, wątpliwości i oczekiwań.

W skład Zespołu wchodzą:

 1. Koordynator Zespołu - Sekretarz albo Podsekretarz Stanu nadzorujący pracę Departamentu Prawnego;
 2. Przewodniczący Zespołu - Dyrektor Departamentu Prawnego;
 3. Sekretarz Zespołu - pracownik Biura Ministra;
 4. Członkowie Zespołu, będący pracownikami następujących komórek organizacyjnych:
 • Departamentu Ekonomiczno-Finansowego,
 • Departamentu Infrastruktury Sportowej,
 • Departamentu Prawnego,
 • Departamentu Sportu dla Wszystkich,
 • Departamentu Sportu Wyczynowego,
 • Departamentu Turystyki,
 • Biura Dyrektora Generalnego,
 • Biura Ministra.
do góry