Ministerstwo Sportu i Turystyki Opłaty z tytułu reklam napojów alkoholowych -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Opłaty z tytułu reklam napojów alkoholowych

Opłaty z tytułu reklam napojów alkoholowych

Informacje dla podmiotów wnoszących opłaty z tytułu reklam napojów alkoholowych na Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów.

Opłatę z tytułu reklam napojów alkoholowych, zgodną z deklarcją DRA-1, podmioty wnoszą bezpośrednio na wyodrębniony rachunek Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów utworzony w tym celu przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej – Ministra Sportu i Turystyki, prowadzony przez:

Bank Gospodarstwa Krajowego
Nr rachunku 48 1130 1017 0200 0000 0013 7186


 

do góry