Ministerstwo Sportu i Turystyki Rada Sportu Osób Niepełnosprawnych -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Sport osób niepełnosprawnych

Rada Sportu Osób Niepełnosprawnych

Rada Sportu Osób Niepełnosprawnych

Rada Sportu Osób Niepełnosprawnych została powołana Decyzją Nr 2 Ministra Sportu z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie powołania Rady Sportu Osób Niepełnosprawnych, zmienionej Decyzją Nr 3 Ministra Sportu z dnia 4 kwietnia 2006 r.

Powyższe decyzje straciły moc w związku z wejściem w życie Zarządzenia Nr 13 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania i trybu działania Rady Sportu Osób Niepełnosprawnych, zmienionego:

 1. zarządzeniem Nr 9 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 maja 2010 r.,
 2. zarządzeniem Nr 5 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 kwietnia 2012 r.,
 3. zarządzeniem Nr 12 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 sierpnia 2012 r.,
 4. zarządzeniem Nr 19 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 lipca 2013 r.,
 5. zarządzeniem Nr 11 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 maja 2016 r.
 6. zarządzeniem Nr 7 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 28 marca 2017 r.
 7. zarządzeniem Nr 16 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 28 maja 2019 r.

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego ds. kultury fizycznej i sportu. Do głównych zadań Rady należy:

 • opracowywanie propozycji kierunków rozwoju sportu osób niepełnosprawnych;
 • inicjowanie działań, wspieranie i promowanie nowych propozycji zadań w sporcie osób niepełnosprawnych;
 • przekazywanie kierownictwu Ministerstwa własnych opracowań i opinii oraz wniosków w sprawach związanych ze sportem osób niepełnosprawnych.

W pracach Rady aktualnie bierze udział 15 członków powołanych przez Ministra Sportu i Turystyki oraz zaproszeni specjaliści.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 16 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 28 maja 2019 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania i trybu działania Rady Sportu Osób Niepełnosprawnych, w skład organu wchodzą:

 1. Jacek Falfus, Poseł RP – Przewodniczący Rady,
 2. Bogusława Orzechowska, Senator RP – Wiceprzewodnicząca Rady,
 3. Stanisław Handerek – Prezes Stowarzyszenia Integracyjnego EUROBESKIDY,
 4. Jarosław Janiec – Prezes Polskiego Związku Sportu Niesłyszących,
 5. Robert Kamiński – Polski Komitet Paraolimpijski,
 6. Piotr Łożyński – Prezes Związku Kultury Fizycznej „Olimp”,
 7. Marlena Maląg - Prezes Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 8. Dariusz Mosakowski – Wiceprezes Związku Stowarzyszeń Sportowych SPRAWNI-RAZEM,
 9. Natalia Partyka – zawodniczka,
 10. Rafał Skrzypczyk – Wiceprezes Fundacji Aktywnej Rehabilitacji,
 11. Joanna Sobiecka – Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie,
 12. Józefa Spychała – Prezes Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących CROSS,
 13. Joanna Styczeń-Lasocka – Dyrektor Generalny Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska,
 14. Robert Szaj – Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Paraolimpijskiej,
 15. Łukasz Szeliga – Prezes Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „START” oraz Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.
do góry