Ministerstwo Sportu i Turystyki Centralna Ewidencja i Wykazy w Turystyce -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Centralna Ewidencja i Wykazy w Turystyce

Centralna Ewidencja i Wykazy w Turystyce

Serwisy Informacyjne Turystyki, prowadzone przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, dostępne są pod adresem www.turystyka.gov.pl .

Umożliwiają publiczny dostęp do następujących rejestrów:

  • Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych  - CEOTiPUNPUT
  • Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych – CEOTiPT - Archiwum
  • Centralny Wykaz Przewodników Górskich – CWPG
  • Centralny Wykaz Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Górskich – CWOS
  • Centralny Wykaz Obiektów Hotelarskich – CWOH

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych wpisy do rejestru organizatorów turystyki i pośredników stały się z dniem 1 lipca 2018 r. z mocy prawa wpisami do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych.

Dotychczasowa Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych (CEOTiPT) została zastąpiona przez Centralną Ewidencję Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych (CEOTiPUNPUT).

Minister właściwy do spraw turystyki na stronie internetowej obsługującego go urzędu udostępnia CEOTiPUNPUT, którą prowadzi Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny http://ewidencja.ufg.pl .

Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry