Ministerstwo Sportu i Turystyki ETAP CENTRALNY II Olimpiady Wiedzy o Turystyce rozstrzygnięty! - Kształcenie i szkolenie -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Kształcenie i szkolenie

16.04.2015

ETAP CENTRALNY II Olimpiady Wiedzy o Turystyce rozstrzygnięty!

W dniach 8-11 kwietnia 2015 roku w Stacji Terenowej Uniwersytetu Łódzkiego w Spale odbyły się zawody III stopnia (etap centralny) II Olimpiady Wiedzy o Turystyce zorganizowane przez Instytut Geografii Miast i Turyzmu, Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego przy dużym wsparciu Zespołu Szkół Ekonomiczno–Turystyczno– Hotelarskich im. Władysława Grabskiego w Łodzi.

W jej otwarciu, w imieniu Pana Tomasza Jędrzejczaka, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, uczestniczył Pan Jakub Stasiewicz, Doradca Ministra. Hasłem przewodnim tegorocznych zawodów było „Małe też może być piękne – potencjał turystyczny miejsc i obszarów ”.

Pierwszy etap zmagań, w którym wzięło udział 35 uczniów z 30 szkół, polegał na rozwiązaniu testu teoretycznego z wiedzy turystycznej i prezentacji multimedialnej dotyczącej tematu przewodniego Olimpiady, drugi - sprawdzał umiejętności praktyczne uczestników w zakresie obsługi ruchu turystycznego. Celem trzeciego, centralnego etapu Olimpiady było wyłonienie zwycięzcy – Eksperta Turystyki.

Po serii konkursowych zadań Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Turystyce wyłonił laureata pierwszego miejsca tegorocznej olimpiady (Eksperta Turystyki), którym został Daniel Sobczyński z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach (opiekun Radosław Łysiak). Drugie miejsce zajęła Magdalena Foltyn z Zespołu Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku Białej (opiekun Danuta Dubrawska), trzecie - Angelika Kasperek z Zespołu Szkół Chemicznych im. I. Łukasiewicza w Bydgoszczy (opiekunowie: Katarzyna Matuszewska i Agnieszka Wójcicka), a czwarte Marek Maruszak z Zespołu Szkół im Powstańców Wielkopolskich w Bielicach k/Gębic (opiekun Ewelina Banaszkiewicz).

Wszyscy uczestnicy etapu centralnego zostali uhonorowani atrakcyjnymi nagrodami, tj. udziałem w obozie zagranicznym w Hiszpanii, pobytami weekendowymi w Pradze i Kotlinie Kłodzkiej, plecakami turystycznymi, albumami. Nagroda specjalna - wycieczka dla 40 osób do Pragi - została przyznana dla szkoły zwycięzcy - Eksperta Turystyki. Opiekunowie uczniów, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca otrzymali również nagrody w postaci udziału w Workshop Berlin organizowanym przez Deutsch-Nordamerikanische Gesellschaft z noclegiem w hotelu A&O.

Dodatkowo dla uczestników i ich opiekunów zorganizowano: wycieczkę krajoznawczą „Tomaszowska Okrąglica”, zwiedzanie Centralnego Ośrodka Przygotowań Olimpijskich, grę terenową przybliżającą atrakcje turystyczne Spały oraz prelekcję dotyczącą produktu turystycznego – miejsce „Moje Camino – 904 kilometry wewnątrz siebie”, prowadzoną przez Witosława Madeja.

Finaliści i laureaci II Olimpiady Wiedzy o Turystyce otrzymali indeksy na kierunki realizowane na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego: Turystyka i Rekreacja, Geoinformacja, Gospodarka Przestrzenna, Geografia, Geomonitoring, Studia Regionalne.

  • DSC_1096.JPG
Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry