Ministerstwo Sportu i Turystyki Wręczono dyplomy najlepszym uczelniom kształcącym na kierunkach związanych z turystyką - Kształcenie i szkolenie -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Kształcenie i szkolenie

26.05.2015

Wręczono dyplomy najlepszym uczelniom kształcącym na kierunkach związanych z turystyką

W dniu 28 maja 2015 r. odbyła się uroczystość Wiadomości Turystycznych na której ogłoszono wyniki rankingu oraz wręczono dyplomy najlepszym uczelniom kształcącym na kierunkach związanych z turystyką. Gratulacje laureatom rankingu złożył pan Tomasz Jędrzejczak podsekretarz stanu w MSiT odpowiedzialny za turystykę.

Pan minister podkreślił, że Turystyka jest sektorem usług, w którym rola pracowników jest nie do przecenienia. Kompetencje kadry, to najistotniejszy czynnik warunkujący jakość świadczonych usług turystycznych, ale i też mający olbrzymi wpływ na wizerunek Polski jako destynacji. Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwentów uczelni (uczelni takich jak dziś wyróżnione, jako najlepsze kształcące wykwalifikowane kadry dla turystyki), to kapitał nie do przecenienia, kapitał który należy pielęgnować ale i szlifować, jak brylant poprzez uczenie się przez całe życie; kapitał który jest ceniony przez pracodawców działających w sektorze usług turystycznych.

 

Ranking najlepszych uczelni kształcących na kierunkach turystycznych w podziale na profile wygrali:

PROFIL PRAKTYCZNY

1. Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

2. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

3. Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku

 

PROFIL AKADEMICKI

1. Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

2. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

3. Górnośląska Wyższa Szkoła im. W. Korfantego

 

PROFIL MIESZANY (praktyczny + akademicki)

1. Uniwersytet Szczeciński WZiEU; WKFiPZ (kierunek międzywydziałowy)

2. Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej

3. Uniwersytet Łódzki

Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry