Ministerstwo Sportu i Turystyki Coraz więcej turystów zagranicznych w Polsce! - Aktualności -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej
W grze o rozwój aktywności fizycznej społeczeństwa i sukcesy polskich sportowców.W drodze po Polskę przyjazną turystom.

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Coraz więcej turystów zagranicznych w Polsce!

W 2016 roku było ich około 17, 5 mln

W Departamencie Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki, na podstawie badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny w ramach trójstronnego porozumienia pomiędzy MSiT, NBP a GUS, został opracowany komunikat pt.: „Charakterystyka przyjazdów nierezydentów do Polski w 2016 roku”.

  • W 2016 r. liczba przyjazdów nierezydentów do Polski została oszacowana na poziomie 80,5 mln, tj. o 3,5% więcej niż w poprzednim roku, w tym liczbę turystów zagranicznych oszacowano na poziomie 17,5 mln (o 4,5% więcej niż w 2015 r.)
  • Największa liczba przyjazdów turystów zagranicznych została odnotowana w województwach małopolskim i mazowieckim (po 3 mln), dolnośląskim (2,2 mln), zachodniopomorskim (1,9 mln) i pomorskim (1,7 mln)
  • Przyjazdy do Polski według miesięcy nie były rozłożone równomiernie - najwięcej przyjazdów odnotowano w trzecim kwartale (30,9%), kiedy w Polsce przypada sezon turystyczny. Według miesięcy największa liczba przyjazdów miała miejsce w lipcu (2,0 mln) i sierpniu (1,9 mln).
  • Największą grupę turystów według wieku stanowiły osoby od 25 do 54 lat (68,9%), natomiast najmniej liczną była grupa seniorów 65 lat i więcej (4,6%).
  • Średnio pobyt w Polsce wynosił 6,2 noclegu (wobec 5,5 w 2015 r.) i był dłuższy od zanotowanego w 2015 roku o 12,7%
  • Przeciętne wydatki turystów poniesione na terenie Polski ukształtowały się na poziomie 458 USD na osobę (więcej o około 2,7% niż w roku 2015). Najwięcej pozostawiały w Polsce osoby wskazujące na przyjazdy w celach zdrowotnych (ok. 692 USD na osobę) oraz turyści z krajów zamorskich (1 437 USD)
  • Klasztor w Tyńcu, fot. POT
    Klasztor w Tyńcu, fot. POT
do góry