Ministerstwo Sportu i Turystyki Ponad 2 000 gmin aktywnych w Programie SKS ! - Aktualności -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Ponad 2 000 gmin aktywnych w Programie SKS !

„Szkolny Klub Sportowy”- największy w historii Ministerstwa Sportu i Turystyki program upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży!

Rekordowy pod wieloma względami: największy budżet – ponad 40 mln zł, największy zasięg terytorialny – ponad 80% gmin i 95% powiatów, największa liczba uczestników – prawie 240 tys. uczniów i blisko 14 tys. grup ćwiczebnych.

Ministerstwo Sportu i Turystyki uruchomiło program SKS, czyli program systematycznych, ogólnodostępnych i dodatkowych zajęć wychowania fizycznego skierowanych do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Główne cele Programu to:

  1. urealnienie wychowania fizycznego w szkołach
  2. podniesienie pozycji i jakości wychowania fizycznego w procesie kształcenia dzieci i młodzieży
  3. ukształtowanie szkół jako lokalnych centrów aktywności sportowej
  4. wzmocnienie roli nauczyciela/trenera prowadzącego zajęcia z dziećmi i młodzieżą
  5. rozwój sportu szkolnego, aby każdy uczeń mógł w nim uczestniczyć i być częścią współzawodnictwa niezależnie od predyspozycji i umiejętności

Szkoła jest bardzo ważnym miejscem w życiu każdego młodego Polaka. Realizując program SKS podnosimy rangę WF-u w szkołach. Wracamy do tego, co dobre, wracamy do sprawdzonej formuły. Zajęcia odbywają się na terenie obiektów szkolnych i prowadzone są przez nauczycieli wychowania fizycznego. Dodatkowe lekcje są realizowane 2 razy w tygodniu. Program Szkolny Klub Sportowy jest realizowany we wszystkich województwach na terenie ponad 2 tys. gmin.

Zachęcamy do szukania bieżących informacji o Programie na: https://www.facebook.com/szkolnyklubsportowy/

 

do góry