Ministerstwo Sportu i Turystyki Fundusz zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej - Aktualności -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej
W grze o rozwój aktywności fizycznej społeczeństwa i sukcesy polskich sportowców.W drodze po Polskę przyjazną turystom.

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Fundusz zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

Wyniki dodatkowego naboru

W 2017 roku na zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej  zaplanowano w budżecie MSiT kwotę w wysokości 5 mln zł. ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. W wyniku przeprowadzonych dwóch naborów wniosków rozdysponowano pełną kwotę przeznaczoną na realizację zadania w 2017 r. Dofinansowano 128 podmiotów (jednostki samorządu terytorialnego, kluby sportowe oraz inne organizacje pozarządowe).

Ogólnodostępne zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej są skierowane do uczniów szkół podstawowych (w tym korzystających z wychowania przedszkolnego) i gimnazjów. Głównym celem organizacji zajęć jest aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży szkolnej oraz profilaktyka wad postawy. Zajęcia muszą zawierać elementy gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej realizowanej w formie odpowiadającej wiekowi i możliwościom psychoruchowym uczestników.

Główne założenia realizacyjne:

  • harmonijny rozwój fizyczny oraz poprawa ogólnej kondycji i sprawności fizycznej uczniów,
  • kształtowanie nawyku prawidłowej postawy,
  • przeciwdziałanie powstawaniu wad postawy,
  • zapobieganie nadwadze i otyłości wśród dzieci i młodzieży,
  • włączenie jak największej grupy uczniów do regularnej aktywności fizycznej.

Wyniki naboru dostępne na stronie: http://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2017-rok/2076,Listy-podmiotow-ktorym-przyznano-dofinansowanie-na-realizacje-zadan-w-ramach-sro.html

do góry