Ministerstwo Sportu i Turystyki Przedłużenie terminu składania wniosków w dodatkowym naborze na zadanie "Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży"! - Aktualności -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej
W grze o rozwój aktywności fizycznej społeczeństwa i sukcesy polskich sportowców.W drodze po Polskę przyjazną turystom.

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Przedłużenie terminu składania wniosków w dodatkowym naborze na zadanie "Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży"!

Zgłoszenia do 20 września 2017 roku

Informujemy, że termin składania wniosków na realizację prpgramu "Sport Wszystkich Dzieci" w zakresie zadania pod nazwą Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży” został przedłużony do 20 września 2017 r. Kwota do rozdysponowania w naborze to 928 736,00 zł.

 „Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży” adresowane jest do podmiotów, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania
z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, w szczególności do polskich związków sportowych, podmiotów ponadregionalnych i ogólnopolskich. Zadanie łączy szereg istotnych elementów i tworzy kompleksową ofertę edukacji sportowej dla młodego pokolenia Polaków. Zadanie może być realizowane wyłącznie w okresie od 1 września do 31 grudnia 2017 r.

Głównymi celami programu „Sport Wszystkich Dzieci” są: upowszechnianie postaw sportowych, społecznych i zdrowotnych wśród dzieci i młodzieży, ułatwienie dostępu do zajęć sportowych na terenach zaniedbanych oraz zachęcanie młodych osób do aktywności fizycznej i obniżanie progu wiekowego uczestnictwa w sporcie.

Po więcej informacji zapraszamy na: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2017-rok/2123,Przedluzenie-terminu-skladania-wnioskow-w-dodatkowym-naborze-na-realizacje-progr.html

  • Przedłużenie terminu składania wniosków w dodatkowym naborze na zadanie "Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży"
do góry