Ministerstwo Sportu i Turystyki 2 lata w MSiT - Aktualności -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

2 lata w MSiT

Podsumowanie działań Ministerstwa Sportu i Turystyki

Zapraszamy do zapoznania się z działaniami Ministerstwa Sportu i Turystyki w następujących obszarach:

  • SPORT POWSZECHNY
  • SPORT WYCZYNOWY
  • SPORT OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
  • WALKA Z DOPINGIEM - #CZYSTYSPORT
  • DZIAŁANIA LEGISLACYJNE
  • TURYSTYKA
  • INFRASTRUKTURA

Folder "2 lata w MSiT" można pobrać tu:

https://msit.gov.pl/download/1/13651/2LatawMSiT.pdf

Szanowni Państwo,

sport i turystyka to dwie dziedziny, które wzajemnie się przenikają. W obu obszarach należy działać dynamicznie i konsekwentnie. Takie było moje założenie, kiedy pod koniec 2015 roku, jako były lekkoatleta, podjąłem się jednego z najważniejszych zadań w moim życiu – kierowania Ministerstwem Sportu i Turystyki.

Sport   

W sporcie i w prowadzeniu ministerstwa dostrzegam elementy wspólne. W obu tych obszarach liczą się: osiąganie założonych celów, determinacja  oraz  poświęcenie. Ważna jest ciężka praca, wytrwałość i pokora. Priorytetem Ministerstwa Sportu i Turystyki jest sport dzieci i młodzieży. Budujemy stabilną piramidę szkoleniową. W 2018 roku nakłady na sport powszechny, w stosunku do roku 2015, wzrosną o 93%. Pozwoli to na kontynuację i rozwój inicjatyw cieszących się ogromną popularnością w środowisku, m.in. Rządowego Programu „KLUB” oraz Programu SKS (Szkolny Klub Sportowy). Efekty naszej pracy dają wymierne korzyści już dziś – z ministerialnego wsparcia korzysta aktualnie blisko 40% więcej dzieci niż przed dwoma laty. Celem naszej działalności są zmiany systemowe, które mają przyczynić się do sportowych sukcesów oraz budowania silnej pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Dzięki wsparciu Polskiej Fundacji Narodowej zainicjowałem Program team100, który stanowi innowacyjne i realne wsparcie finansowe młodych, perspektywicznych zawodników. Wierzę, że w tej grupie są ci, którzy za kilka lat będą triumfować na najważniejszych imprezach sportowych rangi międzynarodowej. Naszym zadaniem jest stwarzanie optymalnych warunków do sportowego rozwoju na każdym etapie kariery zawodniczej. Między innymi dlatego przywróciliśmy finansowanie kadr wojewódzkich juniora i juniora młodszego. W 2018 roku zamierzamy pójść o krok dalej, dofinansowując kadry wojewódzkie młodzieżowca. To inwestycja w przyszłość. Konsekwentne budowanie długofalowej strategii to jedyna możliwa droga dla polskiego sportu. Nie można w niej zapomnieć o szkoleniowcach, stąd inicjatywa Pierwszy Trener oraz zwiększenie dofinansowania wynagrodzenia dla szkoleniowców kadr narodowych czy też podwyższenie dodatków do pensji dla wybitnych trenerów. Zwracamy jednocześnie uwagę na fakt, że w sporcie wyczynowym liczą się wyniki, dlatego największy strumień środków kierujemy w stronę tych, którzy osiągają najlepsze rezultaty po to, by w przyszłości jak najczęściej doświadczać dumy płynącej ze zdobywania przez Biało-Czerwonych medali na najważniejszych zawodach. Nie zapominamy również o sportowcach niepełnosprawnych, sukcesywnie zwiększając nakłady na ich szkolenie oraz wprowadzając rozwiązania legislacyjne ułatwiające otrzymanie stypendium paraolimpijczykom. W przyszłym roku środki na ten cel wzrosną o blisko 40% w stosunku do roku 2015. Jedno z moich największych wyzwań to walka o czysty sport w każdym wymiarze. Znowelizowaliśmy ustawę o sporcie. Zmiany legislacyjne mają wpłynąć na zwiększenie przejrzystości działań polskich związków sportowych oraz wykluczyć korupcję i nepotyzm. W ustawie zostały również określone nowe warunki ubiegania się o specjalne stypendia dla zawodników.

Walka z dopingiem   

Walka o uczciwą rywalizację to fundament, gdyż doping niszczy ideę szlachetnego współzawodnictwa. Musimy robić wszystko, aby go eliminować. 1 lipca 2017 roku był dla mnie i dla Ministerstwa Sportu i Turystyki dniem szczególnym. To właśnie wtedy, dzięki ciężkiej i konsekwentnej pracy wielu osób, weszła w życie innowacyjna ustawa o zwalczaniu dopingu w sporcie, której celem jest zreformowanie polskiego systemu antydopingowego. Na jej mocy została powołana Polska Agencja Antydopingowa (POLADA), której utworzenie stanowi bardzo ważny krok na drodze do nowoczesnego, wiarygodnego i uznawanego na arenie międzynarodowej systemu antydopingowego w Polsce. Zmianę modelu jego funkcjonowania uznałem za konieczną ze względu na dynamicznie zmieniające się standardy w zakresie walki z dopingiem oraz nowe wyzwania, jakie są stawiane przed podmiotem odpowiedzialnym za koordynację krajowego programu antydopingowego. Działania te zostały docenione na arenie międzynarodowej, co przełożyło się na jednogłośne poparcie mojej kandydatury na członka Komitetu Wykonawczego Światowej Agencji Antydopingowej przez 47 państw członkowskich Rady Europy. W strukturach WADA reprezentuję dziś głos Europy. Ta funkcja to zaszczyt, ale też olbrzymia odpowiedzialność. Już dziś Polska wyznacza światowe standardy walki z oszustwem w sporcie. To właśnie w Polsce, w 2019 roku w Katowicach, odbędzie się Światowa Konferencja Antydopingowa, podczas której zapadną kluczowe decyzje dotyczące dalszych kierunków tych działań.

Infrastruktura sportowa    

Sukcesywnie zwiększamy budżet na rozwój infrastruktury sportowej. Dzięki rosnącym środkom dofinansowujemy szereg obiektów, które są odpowiednio dostosowane do lokalnych potrzeb. Zależy nam, aby wszyscy Polacy, niezależnie od miejsca zamieszkania, mieli dostęp do bezpiecznej, funkcjonalnej i nowoczesnej infrastruktury. Wspieramy budowę, przebudowę lub remont hal sportowych i sal gimnastycznych, kompleksów lekkoatletycznych, boisk, pływalni, bieżni oraz wielu innych obiektów. W 2016 roku budżet na te działania wynosił 434 mln zł, w bieżącym roku zwiększyliśmy środki do 463 mln zł. Tylko w tym roku wsparliśmy m.in. budowę około 500 obiektów przyszkolnych, a także 55 obiektów lekkoatletycznych. Powstają również inwestycje o szczególnym znaczeniu dla polskiego sportu, jak choćby pierwszy w kraju kryty tor łyżwiarski w Tomaszowie Mazowieckim. Na obiekt tego typu i decyzję o jego budowie panczeniści czekali od lat. W 2018 roku na rozwój infrastruktury zaplanowaliśmy największy w dotychczasowej historii ministerstwa budżet – ponad pół miliarda złotych! Oznacza to, że w ciągu czterech lat przeznaczymy na ten cel łącznie około 1,8 miliarda złotych. Pozwoli to na budowę, przebudowę lub remont nawet 6 000 obiektów w całej Polsce. Znajdą się wśród nich nie tylko miejsca do uprawiania sportu wyczynowego, ale także przestrzenie zachęcające do aktywnego spędzania czasu całe rodziny – Otwarte Strefy Aktywności (OSA). W ciągu dwóch lat powstanie nawet 3 000 ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych obiektów dla dzieci, rodziców, osób starszych. OSA to odpowiedź na zapotrzebowanie społeczeństwa. Strefy będą sprzyjać podejmowaniu aktywności i międzypokoleniowej integracji.

Turystyka   

Polska turystyka to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin gospodarki. Stoimy dziś przed olbrzymią szansą. Branża turystyczna w Polsce jest w rozkwicie – mamy najlepsze wyniki od wielu lat. Nasz kraj jest piękny i bezpieczny. Morze Bałtyckie, pojezierza, pasma górskie przyciągają turystów zagranicznych. 2016 rok był pod tym względem rekordowy. Według szacunków liczba ich przyjazdów wzrosła o 4,8% w stosunku do roku 2015 i wyniosła 17,5 mln. W I półroczu 2017 roku liczba przyjazdów turystów zagranicznych zwiększyła się o kolejne 4,6%. Polska turystyka rozwija się również dzięki nam wszystkim, gdyż coraz chętniej wybieramy swój kraj jako miejsce wypoczynku. W 2016 roku zaobserwowaliśmy 9% wzrost krajowego ruchu turystycznego. Szacunki z I półrocza br. dowodzą, że ten trend wciąż się utrzymuje. Poprzez akcję „Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny” pokazujemy, że Polska jest atrakcyjnym miejscem do wypoczynku także w tzw. sezonie niskim. Specjalnie przygotowana oferta turystyczna w obniżonej cenie – nawet do 50% – cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Z edycji na edycję korzysta z niej coraz więcej przedsiębiorców i turystów. Polacy częściej wyjeżdżają również za granicę. Zależy nam na bezpieczeństwie podróżujących, dlatego uruchomiliśmy Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Wyjeżdżający zostali objęci dodatkowym zabezpieczeniem, które daje pewność, że w sytuacji niewypłacalności biura bezpiecznie wrócą do kraju i szybko odzyskają zwrot wniesionych wpłat. Miniony sezon był pierwszym, w którym funkcjonował TFG. Powołanie go zadziałało podwójnie korzystnie na branżę – nie tylko zwiększyło bezpieczeństwo klientów, przyczyniając się do wzrostu sprzedaży usług, ale też uporządkowało rynek, eliminując firmy oszukujące lub nieprzygotowane do turystycznej działalności. 

Minione dwa lata pracy na rzecz rozwoju polskiego sportu i turystyki były czasem wielkich wyzwań – kolejne przed nami. Już dziś dziękuję za zaufanie!

Minister Sportu i Turystyki
Witold Bańka

  • 2 lata w MSiT
    2 lata w MSiT
do góry