Ministerstwo Sportu i Turystyki #Dobre2Lata w Ministerstwie Sportu i Turystyki - Aktualności -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

#Dobre2Lata w Ministerstwie Sportu i Turystyki

MSiT w liczbach

Folder podsumowujący "2 lata w MSiT": https://msit.gov.pl/download/1/13651/2LatawMSiT.pdf

Ministerstwo Sportu i Turystyki konsekwentnie realizuje cele, które zostały założone w listopadzie 2015 roku, na początku kadencji rządu Prawa i Sprawiedliwości. 

Najważniejsze obszary działania Ministerstwa Sportu i Turystyki:

 • SPORT POWSZECHNY
 • SPORT WYCZYNOWY
 • SPORT OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI (WYCZYNOWY I POWSZECHNY)
 • CZYSTY SPORT – SKUTECZNA WALKA Z DOPINGIEM W SPORCIE
 • NOWELIZACJA USTAWY O SPORCIE 
 • INFRASTRUKTURA
 • TURYSTYKA
 • PROJEKT USTAWY O IMPREZACH TURYSTYCZNYCH, WDRAŻAJĄCY DYREKTYWĘ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/2302

Sukcesywnie zwiększamy nakłady na sport i turystykę!

 • W 2018 roku środki na sport wzrosną o ponad 30% w stosunku do 2015 roku.

SPORT POWSZECHNY

Priorytetem Ministerstwa Sportu i Turystyki jest upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży oraz aktywizacja społeczeństwaNaszym celem jest zbudowanie stabilnej piramidy szkoleniowej – dlatego zaczynamy od podstaw. Wychodzimy do dzieci i młodzieży z bogatą ofertą, a także systemowymi rozwiązaniami. 

 • 93% - o tyle w 2018r. wzrosną nakłady na sport dzieci i młodzieży oraz aktywizację społeczeństwa w stosunku do roku 2015.

Wzrost nakładów finansowych pozwoli na kontynuację i rozwój inicjatyw cieszących się ogromną popularnością m.in. Rządowego Programu „KLUB” oraz Programu SKS (Szkolny Klub Sportowy). 

W ramach Rządowego Programu „KLUB” środki trafiają bezpośrednio do lokalnych środowisk

 • 2 151 małych i średnich klubów sportowych w 2016r. i 3 352 w 2017r. (w całej Polsce) otrzymało wsparcie z MSiT w ramach Rządowego Programu „KLUB”.

Program cieszy się ogromnym zainteresowaniem.

 • Tylko w bieżącym roku skorzystało z niego blisko 170 tys. dzieci i młodzieży.

Bardzo istotnym miejscem w życiu każdego człowieka jest szkoła. Ważnym aspektem jest wychowanie poprzez sport. Dlatego uruchomiliśmy Program Szkolny Klub Sportowy.

 • Ponad 42 mln zł – tyle przeznaczyliśmy na realizację Programu SKS w 2017 roku.
 • W 2018 roku przeznaczymy na ten cel ponad 54,5 mln zł.
 • Już dziś w zajęciach w ramach SKS uczestniczy ponad 260 tys. dzieci i młodzieży.

Efekty naszej pracy dają wymierne korzyści. Z ministerialnego wsparcia korzysta coraz więcej dzieci i młodzieży. 

 • 37% - o tyle w roku 2017 wzrósł odsetek dzieci objętych programami MSiT w porównaniu do roku 2015.

SPORT WYCZYNOWY

Celem działalności MSiT są zmiany systemowe, które mają przyczynić się do sportowych sukcesów oraz budowania silnej pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Dzięki wsparciu Polskiej Fundacji Narodowej, zainicjowaliśmy Program team100, który stanowi bezpośrednie wsparcie finansowe młodych, perspektywicznych zawodników. Inwestujemy w przyszłość, w najlepszych ambasadorów polskości w świecie.

 • 127 młodych sportowców objętych Programem team100.

Tworzymy spójną piramidę szkoleniową, dążąc do tego, by sportowcy spotykali się z ministerialnym wsparciem na każdym etapie kariery zawodniczej

 • Przywróciliśmy finansowania kadr wojewódzkich juniora i juniora młodszego.
 • W 2018 roku zamierzamy pójść o krok dalej dofinansowując kadry wojewódzkie młodzieżowca. ​

Pamiętamy także o pracy szkoleniowców

Pierwszy Trener ma kluczowy wpływ na dalszą karierę zawodnika. Od bieżącego roku medalista Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Europy i świata seniorów w konkurencjach olimpijskich będzie mógł wskazać swojego Pierwszego Trenera, który otrzyma nagrodę. 

 • 10 tys. zł – wysokość jednorazowego ekwiwalentu dla Pierwszego Trenera.

Zwiększyliśmy także dofinansowanie wynagrodzenia dla szkoleniowców kadr narodowych oraz dodatki do pensji dla wybitnych trenerów. 

 

SPORT OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Nie zapominamy również o sportowcach z niepełnosprawnościami, sukcesywnie zwiększając nakłady na ich szkolenie oraz wprowadzając rozwiązania legislacyjne ułatwiające otrzymanie stypendium paraolimpijczykom. 

 • Blisko 40% - o tyle w 2018 roku wzrosną środki przeznaczone na ten cel w stosunku do 2015 roku.

Rozbudzamy zainteresowanie sportem i zachęcamy do aktywności osoby z niepełnosprawnościami. 

 • W 2018 roku przeznaczymy na promocję sportu wśród osób z niepełnosprawnościami o 127% więcej środków w stosunku do 2015 roku.

 

WALKA O CZYSTY SPORT 

Doping niszczy ideę szlachetnego współzawodnictwa. W polskim sporcie nie ma miejsca dla oszustów. 1 lipca 2017 roku weszła w życie Ustawa o zwalczaniu dopingu w sporcieNa jej mocy została powołana Polska Agencja Antydopingowa. Jej utworzenie stanowi ważny krok  na drodze do nowoczesnego i wiarygodnego systemu antydopingowego w Polsce. 

 •  Ponad 30% - o tyle w ciągu dwóch lat wzrosły nakłady na: kontrole antydopingowe, działania edukacyjne oraz profilaktyczne.

Inicjujemy również nowatorską działalność śledczą. Nasze działania w obszarze zwalczania dopingu w sporcie są doceniane na arenie międzynarodowej. Dziś jako Polska mamy mocny głos w Europie. 

 • Minister Witold Bańka reprezentuje w strukturach Światowej Agencji Antydopingowej (WADA) 47 krajów członkowskich Rady Europy.

 

WALCZYMY O CZYSTY SPORT W KAŻDYM WYMIARZE – DLATEGO ZNOWELIZOWALIŚMY USTAWĘ O SPORCIE

Zmiany legislacyjne mają wpłynąć na zwiększenie przejrzystości działań polskich związków sportowych oraz wykluczyć korupcję i nepotyzm. W ustawie zostały również określone nowe warunki ubiegania się o specjalne stypendia dla zawodników. Wprowadza ona także zakaz pełnienia funkcji w zarządach i komisjach rewizyjnych polskich związków sportowych przez byłych funkcjonariuszy SB i UB

 

INFRASTRUKTURA

Nie ma rozwoju sportu bez rozwoju infrastruktury sportowej. Dostęp do niej powinien być równy i dostosowany do lokalnych potrzeb. Sukcesywnie zwiększamy budżet na budowę, modernizację lub remont obiektów sportowychZależy nam, aby wszyscy Polacy, niezależnie od miejsca zamieszkania, mieli dostęp do bezpiecznych, nowoczesnych i funkcjonalnych obiektów. 

 • Ponad pół miliarda złotych – tyle przeznaczymy na rozwój infrastruktury sportowej w 2018 roku.

Odpowiadamy na lokalne zapotrzebowanie Polaków – stąd projekt OSAOtwarte Strefy Aktywności. Będą to wielofunkcyjne obiekty dla dzieci, rodziców oraz osób starszych. Mają sprzyjać podejmowaniu aktywności fizycznej i międzypokoleniowej integracji.

 • ok. 3 000 – liczba Otwartych  Stref Aktywności, które powstaną w ciągu dwóch lat.

Łącznie na rozwój infrastruktury sportowej w ciągu 4 lat przeznaczymy:

 • około 1,8 mld zł – a to oznacza inwestycje w około 6 000 obiektów sportowych.

 

TURYSTYKA

Polska turystyka to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin gospodarki. Stoimy dziś przed olbrzymią szansą. Branża turystyczna w Polsce jest w rozkwicie – mamy najlepsze wyniki od wielu lat.

Zwiększamy nakłady na turystykę. 

 • ponad 23 % - o tyle w przyszłym roku wzrosną środki na działania w tym obszarze w stosunku do roku 2015.

Rośnie liczba turystów.

 •  W 2016 roku Polskę odwiedziło 17,5 mln turystów zagranicznych! To o 4,8 % więcej niż w roku 2015.
 • 9% - o tyle w 2016 roku wzrósł krajowy ruch turystyczny w stosunku do roku 2015.
 • Dane z pierwszego półrocza 2017 roku pokazują, że ten trend się utrzymuje.

Polska jest atrakcyjnym miejscem wypoczynku także w tzw. sezonie niskim. Polacy chętnie uczestniczą w cyklicznych akcjach „Polska zobacz więcej – Weekend za pół ceny”. Specjalnie przygotowana oferta w obniżonej cenie – nawet do 50% przyciąga coraz więcej turystów. 

Zależy nam na bezpieczeństwie podróżujących, dlatego uruchomiliśmy Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Wyjeżdżający zostali objęci dodatkowym zabezpieczeniemktóre daje pewność, że w sytuacji niewypłacalności biura bezpiecznie wrócą do kraju i szybko odzyskają zwrot wniesionych wpłat. Powołanie go zadziałało podwójnie korzystnie na branżę – nie tylko zwiększyło bezpieczeństwo klientów, przyczyniając się do wzrostu sprzedaży usług, ale też uporządkowało rynek, eliminując firmy oszukujące lub nieprzygotowane do turystycznej działalności. 

Tworzymy przepisy regulujące działalność dynamicznie zmieniającego się rynku usług turystycznych. Sejm RP przyjął projekt ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, wdrażający dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady UE. To spójne i jednolite rozwiązania prawne dla wszystkich podmiotów funkcjonujących na rynku usług turystycznych w państwach członkowskich UE. 

Tworzymy przestrzeń do rozwoju polskiego sportu i turystyki oraz ich synergiiMinione dwa lata pracy były czasem wielkich wyzwań – kolejne przed nami. Już dziś dziękujemy za zaufanie!

 

 

 

do góry