Ministerstwo Sportu i Turystyki Przyjazdy do Polski w I półroczu 2017 roku - Aktualności -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Przyjazdy do Polski w I półroczu 2017 roku

Odwiedza nas coraz więcej turystów zagranicznych!

  • W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2017 r. liczba przyjazdów nierezydentów do Polski została oszacowana na poziomie 41 mln, tj. o 3,7% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, w tym liczbę przyjazdów turystów oszacowano na ponad 8,3 mln (o 4,6% więcej niż w I połowie 2016 r.).
  • Dominują przyjazdy turystów z Niemiec - stanowią one około 41,3% wszystkich przyjazdów do Polski, a następnie z Czech (15,7%), Ukrainy (13,9%) i Słowacji (7,9%). W przypadku przyjazdów na co najmniej 2 dni również dominują Niemcy (36,7%), jednak kolejną pozycję zajmują sąsiedzi spoza Schengen – Ukraina, Rosja i Białoruś (razem 17,6%).
  • W porównaniu do I półrocza 2016 r. odnotowano dynamiczny wzrost w liczbie przyjazdów turystów z Chin (+35,9%) oraz Izraela (+13,5%), a także z grupy państw „pozostałe zamorskie” tj. Australii, Japonii, Kanady i Korei Płd. (+13,2%).
  • Wśród wszystkich turystów odwiedzających Polskę w I półroczu 2017 r., ponad 2,9 mln skorzystało z turystycznych obiektów noclegowych, tj. o 5,1% więcej niż w tym samym okresie 2016 r., a liczba udzielonych im noclegów wzrosła o 5,2% i wyniosła 7,1 mln.
  • Średnia długość pobytu w Polsce wyniosła 5,7 noclegu (wobec 5,6 w I połowie 2016 r.). Najdłużej w Polsce pozostają mieszkańcy krajów zamorskich (16 noclegów), natomiast najkrócej sąsiedzi spoza Schengen (2,8 noclegu). Ponad 80% wszystkich przyjazdów turystycznych do Polski trwała maksymalnie 8 dni.
  • Przeciętne wydatki turystów poniesione na terenie Polski ukształtowały się na poziomie 433 USD na osobę.
  • Łączne wpływy dewizowe z tytułu zagranicznej turystyki przyjazdowej do Polski w I półroczu 2017 r. wyniosły 7,05 mld USD i były wyższe o 1,8% od tych oszacowanych dla I półrocza 2016 r.

Komunikat „Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2017 r.” został opracowany na podstawie badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny – Urząd Statystyczny w Rzeszowie (w ramach trójstronnego porozumienia pomiędzy MSiT, NBP a GUS).

Zapraszamy do zapoznania się z treścią opracowania!

  • Grafika z krajobrazem Bieszczad
do góry