Ministerstwo Sportu i Turystyki Program SKS na rok 2018 ogłoszony! - Aktualności -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Program SKS na rok 2018 ogłoszony!

Decyzją Ministra Witolda Bańki ogłoszono Program „Szkolny Klub Sportowy” na rok 2018. Zapraszamy do udziału w konkursie na dofinansowanie zadań

Dnia 18 grudnia 2017 r., zgodnie z Decyzją nr 56 Ministra Sportu i Turystyki ogłoszono Program "Szkolny Klub Sportowy" - decyzja weszła w życie w dniu ogłoszenia.

Ministerstwo Sportu i Turystyki opracowało model systemowego wsparcia organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej. „Szkolny Klub Sportowy” jest skierowany do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program umożliwia podejmowanie dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

W tegorocznej edycji Programu SKS udział wzięło:

 • 289904 uczestników,
 • 14527 grup ćwiczebnych,
 • 12738 nauczycieli,
 • 9732 szkół,
 • 2039 gmin,
 • 380 powiatów.

Celem programu jest:

 1. Stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież.
 2. Poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości.
 3. Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.
 4. Zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
 5. Stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt.
 6. Tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży.
 7. Optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej.
 8. Promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży.
 9. Wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.

Informacje odnośnie naboru na realizację zadań w ramach "Programu SKS" w 2018 r.:

 • Kwota w naborze 54 525 000 zł (ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej).
 • Minister wyłoni 16 operatorów wojewódzkich programu i jednego operatora krajowego.
 • Program będzie realizowany od 1 stycznia do 15 grudnia 2018 r.
 • Nabór wniosków trwa do 15 stycznia 2018 r.
 • Rozpatrzenie wniosków - do 31 stycznia 2018 r.

Zapraszamy do składania wniosków.

Szczegółowe informacje znajdują się na BIP MSiT:
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2017-rok/2179,Ogloszenie-programu-Szkolny-Klub-Sportowy-w-ramach-rozwijania-sportu-poprzez-wsp.html
 

 • Grafika
do góry