Ministerstwo Sportu i Turystyki Ruszył nabór wniosków do Programu "Sport Wszystkich Dzieci" - Aktualności -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Ruszył nabór wniosków do Programu "Sport Wszystkich Dzieci"

Na realizację Programu w 2018 roku przeznaczono kwote w wysokości 55 mln zł!

Program "Sport Wszystkich Dzieci" to nowy model zarządzania projektami sportu powszechnego jako podstawy wszystkich działań systemowych kierowanych do dzieci i młodzieży. 2017 r. liczba beneficjentów Programu "Sport Wszystkich Dzieci" wyniosła ok. 680 tys.

Głównymi celami Programu są:

 1. Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
 2. Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej.
 3. Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia.
 4. Dokonanie zmiany modelu zachowań społecznych wobec aktywności fizycznej.

W ramach Programu dofinansowywane będą następujące zadania:

 1. Projekt „Lokalny Animator Sportu”
 2. Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży.
 3. Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe.

Minister Sportu i Turystyki przeznaczył z budżetu państwa na realizację Programu w 2018 roku kwotę 55 000 000,00 zł.

O przyznanie dofinansowania w ramach realizacji zadań, mogą ubiegać się: 

 1. Zadanie Projekt „Lokalny Animator Sportu” adresowane jest do podmiotów, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej, realizują zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
 2. Zadanie „Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży” adresowane jest do podmiotów, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, w szczególności do polskich związków sportowych, podmiotów ponadregionalnych i ogólnopolskich.
 3. Zadanie „Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe” może być realizowane przez polskie związki sportowe oraz Polski Komitet Olimpijski.

Program skierowany jest do podmiotów – osób prawnych niebędących jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, niedziałających w celu osiągnięcia zysku. 

Terminy składania wniosków:

 1. Zadanie 1 - do 5 stycznia 2018 r.
 2. Zadanie 2 - do 22 stycznia 2018 r.
 3. Zadanie 3 - do 22 stycznia 2018 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki:
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2017-rok/2186,Ogloszenie-programu-Sport-Wszystkich-Dzieci-w-ramach-rozwijania-sportu-poprzez-w.html

 • Zadanie 1 - grafika
 • Zadanie 2 - grafika
 • Zadanie 3 - grafika
do góry