Ministerstwo Sportu i Turystyki Program „MSIT – MTB, SZOSA I TOR” – projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki wspierający kolarstwo w Polsce - Aktualności -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Program „MSIT – MTB, SZOSA I TOR” – projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki wspierający kolarstwo w Polsce

25 stycznia br. Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka przedstawił pilotażowy projekt wsparcia polskich kolarzy

Ministerstwo Sportu i Turystyki wypracowało kilka możliwości dofinansowania szkolenia najlepszych polskich kolarzy z pominięciem niewydolnego organizacyjnie i finansowo Polskiego Związku Kolarskiego. Obok finansowania kolarstwa za pośrednictwem Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz stypendiami trafiającymi do zawodników bezpośrednio z MSiT, resort postanowił uruchomić program pilotażowy pn. MSiT – MTB, Szosa i Tor. W przyszłości formuła Programu, jeśli będą zachodziły uzasadnione przesłanki, może zostać rozszerzona na inne sporty.

POMOC DLA KOLARZY

Cele Programu:

 • podniesienie poziomu sportowego kolarstwa w Polsce,
 • wspieranie najlepszych zawodniczek i zawodników w kategoriach wiekowych młodzieżowiec i senior,
 • umożliwienie wyselekcjonowanym zawodnikom realizacji przygotowań do najważniejszych imprez sportowych.

Przez najlepszych zawodników i zawodniczki rozumie się osoby, które na dzień 5 stycznia 2018 r. posiadały status członka kadry narodowej oraz spełniają20 jedno z następujących kryteriów:

 1. medal Igrzysk Olimpijskich Rio de Janeiro 2016,
 2. medal mistrzostw świata lub Europy (w kat. seniorów, młodzieżowców lub juniorów) uzyskany w latach 2017-2018,
 3. IV-VIII miejsce na Igrzyskach Olimpijskich Rio de Janeiro 2016,
 4. IV-VIII miejsce na mistrzostwach świata lub Europy (w kat. seniorów, młodzieżowców lub juniorów) uzyskane w latach 2017-2018.

Niezależnie od powyższych kryteriów lista osób objętych Programem w uzasadnionych przypadkach będzie mogła zostać rozszerzona.

ŚRODKI TRAFIĄ DO KLUBÓW SPORTOWYCH

W 2018 roku na start Programu MSiT – MTB, Szosa i Tor Minister Sportu i Turystyki przeznaczy 4 mln zł.

O przyznanie dotacji na realizację zadania publicznego mogą ubiegać się organizacje, których działalność statutowa dotyczy obszaru kultury fizycznej, w szczególności kluby sportowe, prowadzące formalnie zarejestrowaną działalność sportową co najmniej 3 lata przed datą złożenia wniosku, które w gronie swoich członków mają zawodników spełniających powyższe kryteria.

Środki z przyznanej dotacji będzie można przeznaczyć w szczególności na:

 • finansowanie zgrupowań i konsultacji krajowych oraz zagranicznych,
 • udział zawodników w zawodach krajowych i zagranicznych,
 • zakup suplementów diety, odżywek, leków, 
 • zakup i obsługę sprzętu sportowego oraz specjalistycznego,
 • badania diagnostyczne oraz monitoring treningu i zawodów,
 • wynagrodzenia kadry trenerskiej i osób współpracujących (m.in. fizjoterapeutów, serwismenów, lekarzy, psychologów),
 • ubezpieczenia zawodników, trenerów i sprzętu,
 • koszty związane z obsługą zadania.

Wkrótce Ministerstwo Sportu i Turystyki przeprowadzi szkolenie dla klubów sportowych dot. funkcjonowania Programu MSiT - MTB, Szosa i Tor.

Link do Biuletynu Informacji Publicznej: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-wyczynowy/2018-rok/2214,Konkurs-na-dofinansowanie-zadan-ze-srodkow-budzetu-panstwa-z-zakresu-Programu-ws.html

 • Konferencja prasowa dot. sytuacji w PZKol
  Konferencja prasowa dot. sytuacji w PZKol
 • Konferencja prasowa dot. sytuacji w PZKol
  Konferencja prasowa dot. sytuacji w PZKol
 • Konferencja prasowa dot. sytuacji w PZKol
  Konferencja prasowa dot. sytuacji w PZKol
 • Konferencja prasowa dot. sytuacji w PZKol
  Konferencja prasowa dot. sytuacji w PZKol
 • Konferencja prasowa dot. sytuacji w PZKol
  Konferencja prasowa dot. sytuacji w PZKol
 • Konferencja prasowa dot. sytuacji w PZKol
  Konferencja prasowa dot. sytuacji w PZKol
 • Konferencja prasowa dot. sytuacji w PZKol
  Konferencja prasowa dot. sytuacji w PZKol
do góry