Ministerstwo Sportu i Turystyki Ruszył nabór wniosków do „Programu wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania i udziału zawodników we współzawodnictwie międzynarodowym w 2018 roku” - Aktualności -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Ruszył nabór wniosków do „Programu wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania i udziału zawodników we współzawodnictwie międzynarodowym w 2018 roku”

Budżet Programu na rok 2018 to prawie 20 mln zł

24 stycznia 2018 r. został ogłoszony „Program wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania i udziału zawodników we współzawodnictwie międzynarodowym w 2018 roku”, zgodnie z decyzją nr 13 Ministra Sportu i Turystyki. Zadania realizowane w Programie dotyczą przygotowań zawodników kadry narodowej do udziału w mistrzostwach świata i Europy w sportach nieolimpijskich. Na realizację Programu Minister w 2018 roku przeznacza kwotę ujętą w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 w wysokości 19 950 000 zł.

Założenia programowe

  • Stworzenie optymalnych warunków szkolenia zawodnikom kadry narodowej, o dużym potencjale sportowym, posiadającym szansę na osiągnięcie wysokich rezultatów sportowych w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.
  • Umożliwienie udziału w zawodach mistrzowskich, międzynarodowych i krajowych w celu osiągnięcia wysokich rezultatów sportowych.
  • Zabezpieczenie zawodnikom kadry narodowej niezbędnego sprzętu sportowego i specjalistycznego, który jest nieodzowny do zachowania ciągłości realizacji szkolenia w wieloletnim procesie treningowym.

​Podmioty uprawnionie do uzyskania dofinansowania

Oferty na realizację zadań objętych Programem mogą składać polskie związki sportowe.

Główne zadanie przewidziane do realizacji

W ramach realizacji Programu wyróżnia się następujące zadanie: „przygotowania i udział w mistrzostwach świata i Europy w sportach i konkurencjach nieobjętych programem Igrzysk Olimpijskich, Igrzysk Paraolimpijskich i Igrzyskach Głuchych w 2018 roku.”

Termin i miejsce składania ofert

  • Oferty wraz z załącznikami należy składać w terminie do 31 października 2018 r. osobiście w siedzibie MSiT lub przesłać przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe na adres siedziby Ministerstwa Sportu i Turystyki podany w BIP.
  • Na kopercie należy zamieścić nazwę i adres oferenta oraz nazwę zadania z adnotacją Dofinansowanie ze środków budżetu państwa.

Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej MSiT:
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-wyczynowy/2018-rok/2211,Program-wspierania-sportow-nieolimpijskich-poprzez-dofinansowanie-przygotowania-.html?sid=1881b06c4a22a473fc58e51b08d819d7

  • Grafika ogłaszająca konkurs z zawodnikami kajak-polo w tle
do góry