Ministerstwo Sportu i Turystyki Konkurs na dofinansowanie powszechnej nauki pływania „Umiem Pływać” rozstrzygnięty! - Aktualności -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Konkurs na dofinansowanie powszechnej nauki pływania „Umiem Pływać” rozstrzygnięty!

Na realizację Programu MSiT przeznaczy kwotę 19 250 000 zł

Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z klas I – III w całej Polsce. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania.

Dofinansowanie otrzyma 246 podmiotów, zlokalizowanych na terenie całej Polski. Kwota dofinansowania wynosi 19 250 000 zł.

Główne cele programu:

  • upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
  • nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
  • profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
  • zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych  zajęciach sportowych,
  • efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),
  • wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni,
  • edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.

Więcej informacji:  https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2018-rok/2220,Lista-podmiotow-ktorym-przyznano-dofinansowanie-na-realizacje-w-2018-roku-organi.html

 

 

 

  • Konkurs na dofinansowanie powszechnej nauki pływania „Umiem Pływać” rozstrzygnięty - grafika
    Konkurs na dofinansowanie powszechnej nauki pływania „Umiem Pływać” rozstrzygnięty!
do góry