Ministerstwo Sportu i Turystyki Nabór na zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej rozstrzygnięty! - Aktualności -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Nabór na zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej rozstrzygnięty!

Jednym z celów organizacji zajęć jest profilaktyka wad postawy

W wyniku przeprowadzonego naboru na zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej dofinansowanie zostało przyznane 126 podmiotom zlokalizowanych na terenie całej Polski. Kwota przeznaczona na realizację zadania wynosi 5 mln zł.

Ogólnodostępne zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej są skierowane do uczniów szkół podstawowych (w tym korzystających z wychowania przedszkolnego) i gimnazjów. Głównym celem organizacji zajęć jest aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży szkolnej oraz profilaktyka wad postawy. Zajęcia muszą zawierać elementy gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej realizowanej w formie odpowiadającej wiekowi i możliwościom psychoruchowym uczestników.

Główne założenia realizacyjne:

  • harmonijny rozwój fizyczny oraz poprawa ogólnej kondycji i sprawności fizycznej uczniów,
  • kształtowanie nawyku prawidłowej postawy,
  • przeciwdziałanie powstawaniu wad postawy,
  • zapobieganie nadwadze i otyłości wśród dzieci i młodzieży,
  • włączenie jak największej grupy uczniów do regularnej aktywności fizycznej.

 

Więcej informacji: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2018-rok/2220,Lista-podmiotow-ktorym-przyznano-dofinansowanie-na-realizacje-w-2018-roku-organi.html

 

  • Nabór na zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej rozstrzygnięty!
    Nabór na zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej rozstrzygnięty!
do góry