Ministerstwo Sportu i Turystyki Inauguracyjne posiedzenie Społecznej Rady Turystyki II kadencji - Aktualności -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Inauguracyjne posiedzenie Społecznej Rady Turystyki II kadencji

Społeczna Rada Turystyki to ciało doradcze działające przy Ministrze Sportu i Turystyki

14 marca 2018 roku w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki odbyło się inauguracyjne posiedzenie Społecznej Rady Turystyki II kadencji. Spotkanie prowadzili Minister Witold Bańka oraz Podsekretarz Stanu Dariusz Rogowski.

Społeczna Rada Turystyki to ciało doradcze działające przy Ministrze Sportu i Turystyki. Do jej zadań należy m.in. opiniowanie i formułowanie stanowisk w sprawach dotyczących propozycji systemowych rozwiązań w turystyce, inicjowanie działań, wspieranie i promowanie nowych propozycji zadań, wspólne identyfikowanie potrzeb środowiska oraz wypracowywanie kierunków rozwiązań na zidentyfikowane bariery.

Przewodniczącym został Gheorghe Marian Cristescu, Prezes Zarządu Chopin Airport Development. W jej skład wchodzą reprezentanci zróżnicowanych środowisk w obszarze turystyki, m.in. branży hotelarskiej, przewodnickiej, gastronomicznej, a także przedstawiciele organizatorów i popularyzatorów turystyki, środowiska naukowego oraz lokalnych i regionalnych organizacji turystycznych.

Na pierwszym posiedzeniu Społecznej Rady Turystyki II kadencji przedstawiciele MSiT zaprezentowali plany resortu na 2018 r. w obszarze turystyki, a także wstępne założenia prac nad ustawą o usługach hotelarskich, usługach pilockich i przewodnikach turystycznych.

 

 • Inauguracyjne posiedzenie Społecznej Rady Turystyki II kadencji
  Inauguracyjne posiedzenie Społecznej Rady Turystyki II kadencji
 • Inauguracyjne posiedzenie Społecznej Rady Turystyki II kadencji
 • Inauguracyjne posiedzenie Społecznej Rady Turystyki II kadencji
 • Inauguracyjne posiedzenie Społecznej Rady Turystyki II kadencji
 • Inauguracyjne posiedzenie Społecznej Rady Turystyki II kadencji
 • Inauguracyjne posiedzenie Społecznej Rady Turystyki II kadencji
 • Inauguracyjne posiedzenie Społecznej Rady Turystyki II kadencji
 • Inauguracyjne posiedzenie Społecznej Rady Turystyki II kadencji
 • Inauguracyjne posiedzenie Społecznej Rady Turystyki II kadencji
 • Inauguracyjne posiedzenie Społecznej Rady Turystyki II kadencji
do góry