Ministerstwo Sportu i Turystyki Prawie 2 miliony wyników w Narodowej Bazie Talentów! - Aktualności -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Prawie 2 miliony wyników w Narodowej Bazie Talentów!

NBT to ogólnodostępne narzędzie, dzięki któremu możliwe jest monitorowanie oraz wyszukiwanie dzieci i młodzieży z ponadprzeciętnymi wynikami sportowymi

Narodowa Baza Talentów - projekt, który powstał z inicjatywy ministra sportu i turystyki Witolda Bańki - jest ogólnodostępnym narzędziem, dzięki któremu możliwe jest monitorowanie i badanie poziomu sprawności fizycznej młodego społeczeństwa. Z internetowej platformy NBT korzystać mogą nauczyciele wychowania fizycznego, kluby, związki sportowe, trenerzy, uczniowie, młodzi sportowcy oraz ich rodzice.  

Idei stworzenia Narodowej Bazy Talentów przyświecała potrzeba przygotowania prostego i ogólnodostępnego narzędzia do pomiaru i oceny kondycji fizycznej dzieci i młodzieży. Na podstawie wprowadzanych pomiarów somatycznych oraz wyników prób sprawności fizycznej możliwe jest porównanie sprawności uczestników w  stosunku do populacji oraz wyszukiwanie osób z wynikami ponadprzeciętnymi. Zespoły naukowe Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie na bieżąco analizują zgromadzone wyniki w celu stworzenia mapy sprawności fizycznej Polski.

Na portalu NBT zarejestrowało się w roku 2017 blisko 4 tysiące trenerów oraz ponad 13 tysięcy nauczycieli, którzy przeprowadzili testy sprawności fizycznej  i wprowadzili  ich wyniki do bazy dla ponad 445  tysięcy uczniów.

W 2017 roku do systemu NBT zostało wprowadzonych prawie 2 miliony wyników wszystkich prób sprawności fizycznej.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: https://www.narodowabazatalentow.pl/

 

do góry