Ministerstwo Sportu i Turystyki Konferencja szkoleniowa nt. „Wieloletnie programy szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w Szkołach Mistrzostwa Sportowego i szkołach sportowych – dotychczasowa praktyka, modelowe rozwiązania w nowym systemie edukacyjnym” - Aktualności -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Konferencja szkoleniowa nt. „Wieloletnie programy szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w Szkołach Mistrzostwa Sportowego i szkołach sportowych – dotychczasowa praktyka, modelowe rozwiązania w nowym systemie edukacyjnym”

Konferencja szkoleniowa z udziałem podsekretarza stanu w MSiT – Jana Widery

Wieloletnie programy szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w Szkołach Mistrzostwa Sportowego i szkołach sportowych – dotychczasowa praktyka, modelowe rozwiązania w nowym systemie edukacyjnym

W dniach 22-23 marca 2018 roku w Regionalnym Ośrodku Badań i Rozwoju Filii AWF w Białej Podlaskiej odbyła się konferencja szkoleniowa nt. „Wieloletnie programy szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w Szkołach Mistrzostwa Sportowego i szkołach sportowych – dotychczasowa praktyka, modelowe rozwiązania w nowym systemie edukacyjnym”.

Uroczystego otwarcia obrad dokonał podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki – Jan Widera. Po sesji oficjalnej przystąpiono do realizacji programu merytorycznego. Jako pierwszy w tej części konferencji głos zabrał Pan prof. dr hab. Jerzy Sadowski – Prorektor ds. Filii AWF w Białej Podlaskiej, który przedstawił zagadnienie dotyczące:

  • „Efektywności szkolenia polskich juniorów w świetle celów długofalowych z uwzględnieniem modelu szkolenia sportowego poza granicami Polski”.

Kolejnym prelegentem był Pan Włodzimierz Pazik (Instytut Sportu-PIB), który w swoim wystąpieniu

  • „Analiza sytuacji, wnioski z lat ubiegłych, najlepsze praktyki wynikające z oceny, przedstawionych przez polskie związki sportowe, perspektywicznych programów nauczania w Szkołach Mistrzostwa Sportowego”

zaprezentował wyniki i wnioski z przeprowadzonej kontroli wieloletnich programów szkolenia sportowego.

Następnie rozpoczął się panel dyskusyjny składający się z dwóch części.

W pierwszej dyskutowano na temat:

  • „Zakresu i problematyki opracowań wieloletnich planów szkolenia w Szkołach Mistrzostwa Sportowego w kontekście osiągnięć sportowych uczniów”.

Udział w niej wzięli m.in.: minister Jan Widera – MSiT, Pani Anna Chrościcka – MEN, prof. dr hab. Jerzy Sadowski – AWF Biała Podlaska, Pan Włodzimierz Pazik – Instytut Sportu-PIB.

Z kolei druga część dyskusji, poprzedzona wystąpieniem Pana dr hab. prof. AWF Huberta Makaruka – Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej – dotyczyła problematyki

  • Tworzenia perspektywicznego programu szkolenia sportowego w Szkołach Mistrzostwa Sportowego”.

W tej części debaty głos zabrali m.in.: Pani Anna Chrościcka – MEN, Pan Zenon Dagiel – Komisja Sportu Młodzieżowego PKOl, Pan Lech Salomonowicz – Instytut Sportu-PIB, Pani Małgorzata Szybalska – MEN oraz przedstawiciele związków sportowych, szkół mistrzostwa sportowego i szkół sportowych.

Współorganizatorami konferencji byli: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Instytut Sportu-Państwowy Instytut Badawczy, Akademia Trenerska oraz Filia AWF w Białej Podlaskiej. W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele polskich związków sportowych, dyrektorzy oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego oraz oddziałów i szkół sportowych, trenerzy.

 

 

 

  • Konferencja szkoleniowa z udziałem podsekretarza stanu w MSiT – Jana Widery
do góry