Ministerstwo Sportu i Turystyki Spotkanie Wysokiego Szczebla przedstawicieli państw Grupy Wyszehradzkiej - Aktualności -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Spotkanie Wysokiego Szczebla przedstawicieli państw Grupy Wyszehradzkiej

Podpisanie planu marketingowego krajowych organizacji turystycznych na rok 2018

W dniach 26-27.03.2018 r. w Budapeszcie odbyło się posiedzenie Wysokiego Szczebla państw Grupy Wyszehradzkiej. W spotkaniu, któremu przewodniczył ISTVÁN ÍJGYÁRTÓ, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Handlu Węgier uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki z Panią Ewą Pawlak-Lewandowską, Dyrektor Departamentu Turystyki na czele, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej, Ministerstwa Transportu i Budownictwa Republiki Słowackiej. W spotkaniu wzięli również udział prezesi i dyrektorzy generalni krajowych organizacji turystycznych wyżej wymienionych krajów.

Podczas spotkania Strony wymieniły informacje na temat aktualnej sytuacji i wydarzeń w dziedzinie turystyki oraz przedstawiły swoje opinie na temat istotnych zagadnień mających wpływ na rozwój turystyki w krajach Grupy Wyszehradzkiej, takich jak nowe tendencje w turystyce, zmieniające się zachowania klientów i możliwe kierunki rozwoju wspólnego produktu (turystycznego). Strony uzgodniły, że będą współpracować w celu zwiększenia ruchu turystycznego, w szczególności z bardziej odległych rynków do krajów Grupy Wyszehradzkiej poprzez opracowanie wspólnych planów marketingowych oraz organizowanie wspólnych działań marketingowych.

Podczas debaty został podpisany plan marketingowy krajowych organizacji turystycznych na rok 2018, który szczegółowo określa działania marketingowe, które zostaną zrealizowane w ramach wspólnej promocji.

  • Spotkanie Wysokiego Szczebla ministrów turystyki oraz prezesów narodowych organizacji turystycznych państw Grupy Wyszehradzkiej
  • Spotkanie Wysokiego Szczebla ministrów turystyki oraz prezesów narodowych organizacji turystycznych państw Grupy Wyszehradzkiej
  • Spotkanie Wysokiego Szczebla ministrów turystyki oraz prezesów narodowych organizacji turystycznych państw Grupy Wyszehradzkiej
do góry