Ministerstwo Sportu i Turystyki Rusza Akademia Zarządzania Sportem! - Aktualności -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Rusza Akademia Zarządzania Sportem!

Pomysłodawcą inicjatywy jest minister Witold Bańka

W czwartek, 12 kwietnia 2018 r. na PGE Narodowym odbyła się inauguracja Akademii Zarządzania Sportem, która powstała z inicjatywy ministra Witolda Bańki. Celem Akademii jest kompleksowe podniesienie kwalifikacji z obszaru organizacji, zarządzania i marketingu w polskich związkach sportowych, co w konsekwencji ma się przyczynić do profesjonalizacji polskiego sportu.

- Jakość zarządzania oraz rzetelność i gospodarność wydatkowania środków publicznych to kluczowe kwestie w kontekście sukcesywnego podnoszenia poziomu sportu wyczynowego w naszym kraju. Po Kodeksie Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych, który zaprezentowaliśmy pod koniec roku 2017, czas na następny krok sprzyjający podnoszeniu ich kompetencji – Akademię Zarządzania Sportem. Celem projektu jest podniesienie standardów w funkcjonowaniu polskich związków sportowych oraz wsparcie kadr zarządzających. Szkolenia i warsztaty przeprowadzane w ramach Akademii będą się skupiały przede wszystkim wokół zarządzania, organizacji i marketingu. Planowanie, uczciwość i efektywność to fundamenty niezbędne w skutecznym kierowaniu polskimi związkami sportowymi. Wierzę, że nowo powstała Akademia będzie miejscem, które znacząco przyczyni się do profesjonalizacji ich działania – mówi Minister Sportu i Turystyki, Witold Bańka.

Akademia Zarządzania Sportem będzie realizowała następujące bloki tematyczne:

 • Organizacja i zarządzanie w polskim związku sportowym,
 • Społeczna odpowiedzialność sportu,
 • Zarządzanie strategiczne związkiem sportowym,
 • Marketing związku sportowego,
 • PR związku sportowego. Sponsoring w sporcie,
 • Zarządzanie projektami w sporcie,
 • Warsztaty menedżerskie.

Operatorem Programu jest Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy.

- Instytut Sportu od ponad 40 lat wspiera sportowców w dążeniu do mistrzostwa i upowszechnianiu tego, co w sporcie najpiękniejsze. Przystosowujemy osiągnięcia nauki do praktyki, by zwiększać potencjał polskiego sportu. Teraz będziemy wspierać nie tylko zawodników i trenerów w osiąganiu mistrzostwa sportowego, ale również pomożemy polskim związkom sportowym w profesjonalizowaniu ich działalności. Podczas szkoleń prowadzonych w Akademii Zarządzania Sportem, najlepsi eksperci z kraju i zagranicy będą dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem z kadrami zarządzającymi polskim sportem. Przedstawiciele polskich związków sportowych muszą mieć świadomość, że od ich prawidłowej i skutecznej działalności zależy, w znacznej mierze, sukces danego sportu zarówno we współzawodnictwie, jak i popularności wśród kibiców – mówi Urszula Włodarczyk, Dyrektor Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego.

Więcej informacji: http://www.zarzadzaniesportem.org/

W dniu inauguracji Akademii Zarządzania Sportem odbyła się także  całodniowa konferencja pn. Dobre zarządzanie w polskich związkach sportowych. W głównym panelu dyskusyjnym Dobre zarządzanie związkiem sportowym szansą na rozwój sportu, obok Ministra Sportu i Turystyki Witolda Bańki udział wzięli: Snežana Samardžić-Marković, Dyrektor Generalny na Rzecz Demokracji, Rada Europy, Patrick Baumann, Sekretarz Generalny FIBA, Członek Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, Andrzej Kraśnicki, Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Olgierd Cieślik, Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego. Organizatorami byli Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Instytut Sportu Państwowy Instytut Badawczy.

Uczciwość w sporcie, skuteczność w działaniu Kodeks Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych

Podczas konferencji szczegółowo zaprezentowano również Kodeks Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych – nowatorski, nie tylko w skali naszego kraju dokument, który został przygotowany w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Stanowi on wyraz postępowego podejścia resortu do kwestii dbałości i odpowiedzialności za jakość zarządzania polskim sportem, ale również za rzetelność i gospodarność wydatkowania środków publicznych.

- Chciałbym, żeby środki trafiały przede wszystkim do związków, w których będą wydatkowane przez profesjonalny, otwarty na dialog zarząd, który w sposób uczciwy i efektywny, z uwzględnieniem odpowiedzialności za sport w długiej i krótkiej perspektywie, reprezentował będzie interes tego sportu – mówi Witold Bańka.

Kodeks Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych to tzw. narzędzie pozalegislacyjne. Jest to rodzaj podręcznika, katalogu zaleceń i dobrych praktyk użytecznych dla zarządów, chcących reformować swoją organizację. Każdy związek, który będzie chciał sięgnąć po środki z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki, będzie się musiał stosować do wytycznych zawartych w dokumencie. Zawiera on ponad 180 konkretnych wytycznych, odnoszących się do różnych obszarów tematycznych. Część z nich ma charakter miękkich zaleceń. Wdrożenie innych wymagane będzie tylko od niektórych związków, posiadających większy potencjał organizacyjny lub spełniających określone warunki. Pozostałe będą miały charakter bezwzględnie wiążący dla wszystkich PZS, chcących korzystać z dofinansowania realizowanych przez siebie zadań.

Wytyczne realizują pewne zasady ogólne Kodeksu, które jednocześnie definiują, jaki powinien być wzorcowy polski związek sportowy. Do zasad tych należą: Efektywność, Profesjonalizm, Planowanie, Uczciwość, Otwartość oraz Odpowiedzialność. Zasady pogrupowano w 12 obszarach tematycznych:

 • Organizacja i kompetencje organów,
 • Zarządzanie strategiczne,
 • Przejrzystość działania,
 • Zarządzanie finansami,
 • Nadzór i kontrola wewnętrzna,
 • Odpowiedzialność za rozwój sportu,
 • Uczciwość w sporcie,
 • Kadry dla sportu,
 • Współpraca w środowisku sportowym,
 • Postępowania dyscyplinarne,
 • Polityka oparta na faktach,
 • Zawodnik i trener w polityce związku.

W tym roku polskie związki sportowe mają czas na stopniowe wdrażanie zasad Kodeksu. Począwszy od 2019 roku w poszczególnych programach resort będzie umieszczać wytyczne, które w danym czasie uzna za priorytetowe do zrealizowania i konieczne dla wypełnienia zadań. W kolejnych latach katalog wytycznych wpisywanych do nich będzie się stopniowo poszerzał, prowadząc do pełnej implementacji.

Kodeks Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych do pobrania: https://www.msit.gov.pl/pl/batony/67,Kodeks-Dobrego-Zarzadzania-Dla-Polskich-Zwiazkow-Sportowych.html

 • Rusza Akademia Zarządzania Sportem!
  Rusza Akademia Zarządzania Sportem!
 • Rusza Akademia Zarządzania Sportem!
  Rusza Akademia Zarządzania Sportem!
 • Rusza Akademia Zarządzania Sportem!
  Rusza Akademia Zarządzania Sportem!
 • Uczciwość w sporcie, skuteczność w działaniu – Kodeks Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych
  Uczciwość w sporcie, skuteczność w działaniu – Kodeks Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych
 • Uczciwość w sporcie, skuteczność w działaniu – Kodeks Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych
  Uczciwość w sporcie, skuteczność w działaniu – Kodeks Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych
 • Uczciwość w sporcie, skuteczność w działaniu – Kodeks Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych
  Uczciwość w sporcie, skuteczność w działaniu – Kodeks Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych
do góry