Ministerstwo Sportu i Turystyki ERASMUS+ Sport - Aktualności -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

ERASMUS+ Sport

Zaproszenia do składania wniosków

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenia do składania wniosków na realizację projektów w ramach Programu Erasmus+:

1.Propagowanie europejskich wartości poprzez inicjatywy sportowe na poziomie gmin – EAC/S14/2018

W ramach tego działania wspierane są organizacje promujące inicjatywy sportowe na szczeblu lokalnym, które mają na celu rozpowszechnianie pozytywnych wartości sportu. Działanie to zostanie zrealizowane w dwóch częściach:

  1. celem części pierwszej jest zachęcanie do budowania potencjału w celu wspierania organizacji promujących wspólne wartości poprzez popularyzację uprawiania sportu na poziomie gmin w całej UE;
  2. celem części drugiej jest wspieranie tworzenia sieci powiązań oraz działań w zakresie wymiany informacji między gminami w obszarach związanych ze sportem.

Szczegółowe informacje dot. zaproszenia:

https://ec.europa.eu/sport/calls/eac-s14-2018_en

https://ec.europa.eu/sport/sites/sport/files/eac-2018-s14/summary_pl.pdf

2.Wymiany i mobilność w sporcie - EAC/S15/2018

Celem tego działania jest zapewnienie personelowi sportowemu (m.in. trenerom, instruktorom, menedżerom oraz wolontariuszom) możliwości podnoszenia kwalifikacji i kompetencji, a także zdobywania nowych umiejętności poprzez mobilność edukacyjną w obcym kraju (w UE i poza nią). Wymiany osób, pomysłów i dobrych praktyk mogą być korzystne dla zainteresowanych osób, ich organizacji oraz sportu jako całości.

Szczegółowe informacje dot. zaproszenia:

https://ec.europa.eu/sport/calls/eac-s15-2018_en

https://ec.europa.eu/sport/sites/sport/files/eac-s15-2018/summary_pl.pdf

 

Termin składania wniosków do powyższych zaproszeń to 26 lipca 2018 roku (godz. 12:00 czasu obowiązującego w Brukseli).

do góry