Ministerstwo Sportu i Turystyki Minister Witold Bańka kandydatem na szefa Światowej Agencji Antydopingowej - Aktualności -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Minister Witold Bańka kandydatem na szefa Światowej Agencji Antydopingowej

Min. Bańka: Chciałbym budować jedność w WADA, wzmacniać partnerstwo między rządami a ruchem sportowym i szukać kompromisów w najtrudniejszych dla obu stron sprawach

27 czerwca 2018r., podczas  briefingu prasowego, minister Bańka potwierdził, że podjął decyzję o kandydowaniu na stanowisko przewodniczącego Światowej Agencji Antydopingowej. Wybór nowego szefa WADA odbędzie się w Katowicach podczas Światowej Konferencji Antydopingowej w listopadzie 2019 roku. Europa zarekomenduje swojego kandydata na to stanowisko prawdopodobnie do końca bieżącego roku. Witold Bańka przedstawił również główne założenia swojego programu.

Silniejszy system antydopingowy

Media skupiają swoją uwagę na dużych skandalach dopingowych. Jednak znacznie większym problemem jest jakość działań antydopingowych na poziomie krajowym – podkreślił minister. Analiza danych dotyczących kontroli antydopingowych w 2016 r. oraz zdobyczy medalowych w czasie Igrzysk Olimpijskich w Rio dowodzi, że blisko 10% wszystkich medali tej imprezy zdobyli zawodnicy wywodzący się z krajów, gdzie w 2016 r. albo w ogóle nie istniał system antydopingowy, albo w ramach krajowego programu kontroli antydopingowej pobrano mniej niż 100 próbek. Co więcej, blisko połowa krajów, których reprezentacje wystąpiły na igrzyskach w Rio, nie posiadała w tym czasie na swoim terenie narodowej organizacji antydopingowej, realizującej odpowiedni program kontroli antydopingowych.

Minister przedstawił propozycję rozwiązania tego problemu. Ma nim być budowa potencjału antydopingowego na poziomie krajowym, w tym przede wszystkim w postaci sieci dobrze działających narodowych organizacji antydopingowych. Minister wskazał pożądane kierunki realizacji tego celu.
– Proponuję utworzenie odrębnego mechanizmu finansowego w postaci Funduszu Solidarności Antydopingowej, który wspomagałby budowę potencjału na poziomie krajowym, w tym realizację programów partnerstwa na rzecz krajów, gdzie system antydopingowy jest słabiej rozwinięty – wskazał. W ramach tych programów bardziej rozwinięte narodowe organizacje antydopingowe miałyby pomagać tym o mniejszym potencjale organizacyjnym. Fundusz powinien blisko współpracować z WADA, pozostając od niej całkowicie niezależnym. Pozyskiwałby środki z dobrowolnych wpłat od sponsorów, rządów oraz organizacji sportowych.

Sytuacja zawodników

– System antydopingowy ma służyć zawodnikom, a nie odwrotnie – zaznaczył minister, prezentując kolejny punkt swojego programu. Podkreślił rolę komunikacji z zawodnikami. System antydopingowy jest bardzo skomplikowany i zdominowany przez biurokrację. Zawodnikowi nie jest łatwo się w nim odnaleźć. Często nie otrzymuje on najbardziej podstawowych informacji. Dlatego WADA na poziomie globalnym, a narodowe organizacje antydopingowe na poziomie krajowym powinny koncentrować swoje wysiłki na właściwej i dostosowanej do potrzeb zawodników komunikacji. Oni są powodem, dla którego system antydopingowy został powołany do życia. Dlatego wszelkie kluczowe zmiany, na każdym z wymienionych poziomów, powinny być w pierwszej kolejności dyskutowane z zawodnikami. Powinni oni też otrzymywać podstawowe informacje na temat tego, co dzieje się w ich środowisku antydopingowym.

Zdaniem ministra jednym z największych grzechów WADA w sprawie skandalu dopingowego w Rosji był właśnie brak właściwej komunikacji, w tym przede wszystkim z zawodnikami. Wyniki prowadzonych śledztw oraz rozpoczętych po kryzysie w Rosji działań naprawczych nie były w sposób właściwy komunikowane zawodnikom. W rezultacie wielu z nich straciło zaufanie do systemu.

Minister odniósł się również do kwestii angażowania zawodników w działania antydopingowe.
– Zawodnicy powinni być angażowani w działania antydopingowe, w tym w procesy decyzyjne w kluczowych dla nich sprawach. Jedynie w sytuacji, w której poczują się oni częścią systemu antydopingowego, będą go w stanie skutecznie i z pełnym przekonaniem bronić przed sportowymi oszustami powiedział. Minister zaproponował utworzenie przy każdej narodowej organizacji antydopingowej rady zawodników oraz włączenie ich reprezentacji do składu organów zarządzających tych organizacji. Poparł również ideę utworzenia stanowiska rzecznika zawodników, który w sposób niezależny reprezentowałby interesy sportowców w WADA.

Laboratoria antydopingowe

Minister Bańka wskazał, że większość laboratoriów antydopingowych akredytowanych przez WADA mieści się w Europie. Istnieje w tym względzie olbrzymia dysproporcja między poszczególnymi kontynentami. – Moim priorytetem jest zatem ustanowienie większej liczby laboratoriów antydopingowych na świecie przy aktywnym zaangażowaniu WADA w cały ten proces zaznaczył.

Współpraca między wszystkimi zainteresowanymi stronami

– Jedynie działając wspólnie możemy tworzyć silną WADA – tak minister Bańka podsumował kwestię współpracy wszystkich uczestników walki z dopingiem  w sporcie. WADA od początku istnienia oparta jest na partnerstwie rządów oraz ruchu sportowego. Została utworzona, ponieważ indywidualne próby walki z dopingiem każdej ze stron zawiodły. Istniejący model współpracy przez lata okazał się bardzo efektywną i stabilną platformą działania. – Moim celem  jest budowanie jedności w WADA, wzmacnianie partnerstwa między rządami a ruchem sportowym i poszukiwanie kompromisów w najtrudniejszych dla obu stron sprawach  – powiedział minister na zakończenie briefingu.

 

  • Minister Witold Bańka kandydatem na szefa Światowej Agencji Antydopingowej
    Minister Witold Bańka kandydatem na szefa Światowej Agencji Antydopingowej
  • Minister Witold Bańka kandydatem na szefa Światowej Agencji Antydopingowej
    Minister Witold Bańka kandydatem na szefa Światowej Agencji Antydopingowej
do góry