Ministerstwo Sportu i Turystyki Coraz więcej Polaków aktywnych turystycznie! - Aktualności -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Coraz więcej Polaków aktywnych turystycznie!

59% mieszkańców Polski w wieku 15 lat i więcej uczestniczyło w co najmniej jednym wyjeździe turystycznym

Charakterystyka podróży krajowych

 • W 2017 r. Polacy wzięli udział w 45,9 mln podróży krajowych, tj. o 5,5% więcej niż w 2016 r. Tak jak w latach poprzednich dominują wyjazdy krótkookresowe (na 2-4 dni), których udział w wyjazdach krajowych ogółem wyniósł 61% (28 mln podróży).
 • Do najczęściej odwiedzanych województw należały: pomorskie (13,5%), małopolskie (13,1%), mazowieckie (12,0%), zachodniopomorskie (11,5%) oraz dolnośląskie (7,4%).
 • Średnia długość pobytu to 8,5 noclegu w przypadku podróży długookresowych oraz 2,0 w przypadku krótkookresowych.
 • Turystyka i wypoczynek to cel 57,8% podróży długookresowych oraz 29,5% krótkookresowych.

Charakterystyka podróży zagranicznych

 • W 2017 r. liczba podróży zagranicznych mieszkańców Polski została oszacowana na poziomie 12,0 mln, co oznacza wzrost o 6,2% w odniesieniu do roku poprzedniego.
 • Polscy turyści najczęściej odwiedzali Niemcy (2,4 mln), Włochy i Wielką Brytanię (po 1,0 mln), Grecję (0,72 mln), Chorwację (0,71 mln) i Czechy (0,7 mln).
 • Średnia długość pobytu wyniosła 10,0 noclegów (wobec 9,3 noclegów w 2016 r.).
 • Głównym celem zagranicznych wyjazdów mieszkańców Polski była turystyka i wypoczynek (54,9%); znaczny udział mają również wyjazdy w celu odwiedzin krewnych i znajomych (31,6%), a podróże służbowe to ok. 9% wszystkich wyjazdów zagranicznych.
 • Najczęściej Polacy korzystali z hotelu i motelu (42,0%); wysoki był również odsetek korzystających z mieszkania u krewnych lub znajomych (35,9%).
 • Dominującym środkiem transportu jest samolot – jego udział z roku na rok wzrasta i w 2017 r. wyniósł 52,4%.
 • Udział wyjazdów organizowanych samodzielnie wyniósł 65,5%, a co 4 wyjazd był zorganizowany za pośrednictwem biura podróży (25,8%).

Wydatki na podróże

 • W 2017 r. odnotowano wzrost przeciętnych wydatków Polaków na wyjazdy krajowe – w przypadku wyjazdów długookresowych z 839 zł do 868 zł, natomiast w przypadku krótkookresowych z 285 zł do 309 zł. Główny udział stanowią wydatki na zakwaterowanie – 35,3% (wyjazdy długie) oraz na żywność – 30,1% (wyjazdy krótkie).
 • Wzrosły także wydatki na podróże zagraniczne z 2 232 zł na 2 350 zł. Największy udział stanowią wydatki na transport – 33,4% oraz na zakwaterowanie – 27,3%.

Wzrost uczestnictwa Polaków w wyjazdach turystycznych

Tab. 1.   Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych (% uczestniczących w wieku 15 i więcej lat) (%)

Wyszczególnienie 2015 2016 2017
Krajowe i zagraniczne (ogółem) 54 57 59

Tab. 2.   Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych (liczba uczestniczących w wieku 15 i więcej lat) (mln)

Wyszczególnienie 2015 2016 2017
Krajowe i zagraniczne (ogółem) 17,7 18,4 18,9

Informacja opracowana w Departamencie Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki, na podstawie badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny.

do góry