Ministerstwo Sportu i Turystyki 15. Konferencja Ministrów Rady Europy do spraw Sportu – Tbilisi 2018 - Aktualności -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

15. Konferencja Ministrów Rady Europy do spraw Sportu – Tbilisi 2018

17.10.2018

W wydarzeniu uczestniczył Minister Witold Bańka

W dniu 16 października br. w Tbilisi (Gruzja) odbyła się 15. Konferencja Ministrów Rady Europy do spraw Sportu, w której uczestniczył Witold Bańka, Minister Sportu i Turystyki.

15. Konferencja Ministrów została zorganizowana przez EPAS – Poszerzoną Częściową Umowę ds. Sportu Rady Europy, na zaproszenie Rządu Gruzji. W konferencji wzięli udział przedstawiciele 38 państw oraz kilkunastu organizacji międzynarodowych, w tym przede wszystkim o profilu sportowym. Ministrowie i przedstawiciele ruchu sportowego zastanawiali się nad kwestiami związanymi z ochroną praw człowieka w sporcie oraz walką z korupcją. 

Minister Witold Bańka podczas swojego wystąpienia dotyczącego ochrony praw człowieka w sporcie zwrócił uwagę na znaczącą rolę Rady Europy w ich promowaniu. „Grupa Monitorująca Konwencję Antydopingową Rady Europy przyjęła w ostatnim czasie niezwykle ważne rekomendacje, dotyczące niezależności organów orzekających w sprawach dyscyplinarnych związanych z dopingiem w sporcie, a także zasad tego postępowania. Utorowało to drogę do jednolitego standardu w tym zakresie, który ma zastosowanie we wszystkich państwach i we wszystkich sportach. Dla Polski był to również jeden z bodźców do przyjęcia zupełnie nowej ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie” – powiedział minister Bańka.

Minister Sportu i Turystyki odniósł się również do coraz częstszych inicjatyw organizacji sportowych, polegających na przyjmowaniu polityk w zakresie praw zawodników. Jak podkreślił, ważne, by polityki te były rzeczywiste i ukierunkowane na ochronę tych praw. „Co jednak najważniejsze, muszą one zapewniać dostęp do sportowego wymiaru sprawiedliwości tym, których prawa zostały naruszone. Organizacje, tworząc takie polityki, muszą wsłuchiwać się w głos zawodników. Ich prawo do wyrażania opinii musi być respektowane, a organizacje sportowe powinny komunikować zawodnikom swoje zamierzenia i konsultować z nimi najważniejsze decyzje” – dodał.

Minister Bańka przedstawił również wizję działań władz publicznych na rzecz upowszechniania praw zawodników. Jak wyjaśnił, mogą mieć one zarówno charakter bezpośredni – decyzji programowych czy działań legislacyjnych, jak i pośredni. Wskazał przy tym na przykład z Polski. „Ministerstwo Sportu i Turystyki przyjęło niedawno Kodeks dobrego zarządzania dla polskich związków sportowych, który, między innymi, promuje prawa zawodników, wprowadzając standardy postępowania dyscyplinarnego oparte na zasadach tzw. uczciwego procesu”.

Na zakończenie swojego wystąpienia minister Bańka przywołał podstawowe prawo każdego zawodnika, jakim jest uczciwa rywalizacja sportowa. Wyraził przy tym poparcie dla działań Rady Europy w zakresie walki z dopingiem w sporcie i potwierdził, że będzie ubiegał się o stanowisko szefa Światowej Agencji Antydopingowej, by móc jeszcze aktywniej w tę walkę się zaangażować. 

Konferencja zakończyła się przyjęciem 2 rezolucji.

Więcej informacji: http://www.coe.int/t/DG4/EPAS/default_en.asp

do góry