Ministerstwo Sportu i Turystyki Spotkanie Wysokiego Szczebla ministrów turystyki oraz prezesów narodowych organizacji turystycznych państw Grupy Wyszehradzkiej - Aktualności -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Spotkanie Wysokiego Szczebla ministrów turystyki oraz prezesów narodowych organizacji turystycznych państw Grupy Wyszehradzkiej

14.03.2019

W wydarzeniu uczestniczyła Sekretarz Stanu MSiT Anna Krupka

13 marca 2019r. w Szczyrbskim Jeziorze (Słowacja) odbyło się Spotkanie Wysokiego Szczebla ministrów turystyki oraz prezesów narodowych organizacji turystycznych państw Grupy Wyszehradzkiej. W wydarzeniu, któremu przewodniczył Pan Pan Zoltán Kovács, Dyrektor Generalny w Ministerstwie Transportu i Budownictwa Republiki Słowackiej, udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej z Panią Anną Krupką na czele, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej oraz Gabinetu Prezesa Rady Ministrów Węgier. W spotkaniu wzięli również udział prezesi i dyrektorzy generalni krajowych organizacji turystycznych czterech krajów tworzących Grupę Wyszehradzką V4.

Podczas spotkania Strony wymieniły informacje na temat aktualnej sytuacji i wydarzeń w dziedzinie turystyki oraz przedstawiły swoje opinie na temat różnych istotnych zagadnień mających wpływ na rozwój turystyki w krajach Grupy Wyszehradzkiej, takich jak nowe tendencje w turystyce, zmieniające się zachowania klientów i możliwe kierunki rozwoju wspólnego produktu (turystycznego) czy kwestii finansowania turystyki w kontekście nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027.

W porozumieniu z Centrum Koordynacji Współpracy w dziedzinie turystyki Chiny – 16 państw Europy Środkowej i Wschodniej (TCC CEEC) w Budapeszcie, członek polskiej delegacji Pan Rafał Wilczkowski dokonał prezentacji na temat międzynarodowej nagrody Marko Polo w dziedzinie turystyki. Nagroda ta zostanie wręczona po raz pierwszy podczas V. Spotkania Wysokiego Szczebla Ministrów Turystyki Chin i 16. państw Europy Środkowej i Wschodniej, które odbędzie się w Rydze (Łotwa) w dniach 22-24 października 2019 r.

Strony uzgodniły, że będą współpracować w celu zwiększenia ruchu turystycznego zarówno pomiędzy krajami członkowskimi Grupy, jak i z odległych rynków. W celu realizacji wspólnych działań o charakterze promocyjnym na tzw. „rynkach trzecich” przedstawiciele narodowych organizacji turystycznych krajów Grupy Wyszehradzkiej opracowali wspólny plan działań marketingowych na 2019 r.

Na zakończenie spotkania przewodniczący delegacji podpisali Protokół o współpracy w dziedzinie turystyki, w którym podkreślili m.in. szczególne znaczenie branży turystycznej dla gospodarek swoich krajów oraz wyrazili zadowolenie z intensywnej współpracy w dziedzinie turystyki między krajami Grupy Wyszehradzkiej.

Od 1 lipca 2019 r. przewodnictwo w pracach Grupy Wyszehradzkiej obejmie Republika Czeska.

 

Fot. Ministerstwo Transportu i Budownictwa Republiki Słowackiej


 
do góry