Ministerstwo Sportu i Turystyki Prawa konsumentów w przewozie lotniczym i w turystyce - Aktualności -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Prawa konsumentów w przewozie lotniczym i w turystyce

05.04.2019

Konferencja naukowa z udziałem przedstawicieli MSiT

W dniu 28 marca br. na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego odbyła się konferencja naukowa pn. „Prawa konsumentów w przewozie lotniczym i w turystyce”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Pani Anna Krupka, Sekretarz Stanu w MSiT.

W panelu turystycznym skupiono się przede wszystkim na praktycznym wymiarze, obowiązującej od 1 lipca 2018 r. ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Wśród prelegentów znaleźli się m.in.: prof. dr hab. Hanna Zawistowska z Katedry Turystyki Szkoły Głównej Handlowej, Pani Renata Mentlewicz – Dyrektor Biura Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, a także dr Dominik Borek, Zastępca Dyrektora Departamentu Turystyki w MSiT. Dyrektor Dominik Borek przedstawił prezentację pt. ,,Wdrożenie dyrektywy 2015/2302 jako proces do zapewnienia należytej ochrony podróżnym”, w trakcie której zwrócił uwagę szczególne aspekty związane z implementacją dyrektywy turystycznej i jej znaczeniem dla szeroko rozumianego bezpieczeństwa podróżnych. W trakcie panelu poruszono także kwestie dotyczące istniejącego obecnie systemu zabezpieczeń podróżnych przed niewypłacalnością organizatorów turystyki oraz roli jaką w tym systemie pełni Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. W panelu, w charakterze prelegentów, wystąpili także profesjonalni pełnomocnicy, na co dzień reprezentujący podróżnych w różnego rodzaju „sporach turystycznych”, a także biegły sądowy z zakresu sportu i turystyki.

W panelu lotniczym przedstawione zostały najnowsze regulacje prawne z dziedziny prawa lotniczego, w tym została omówiona nowa instytucja – Rzecznika Praw Pasażerów. Panel został wzbogacony także o zagadnienia praktyczne, związane m.in. z ochroną danych dotyczących przelotu pasażera, a także strajków linii lotniczych w kontekście nadzwyczajnych okoliczności wyłączających odpowiedzialność przewoźnika lotniczego za zakłócony lot.

do góry