Ministerstwo Sportu i Turystyki Konferencja EU Sport Forum 2019 - Aktualności -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Konferencja EU Sport Forum 2019

08.04.2019

W sesji plenarnej „Doping w sporcie” uczestniczył Minister Witold Bańka, kandydat Europy na szefa WADA

W dniach 8-9 kwietnia 2019 roku w Bukareszcie odbywa się Forum Sportu UE, organizowana przez Komisję Europejską i jej Dyrekcję Generalną ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury. W sesji plenarnej „Doping w sporcie”, która odbyła się pierwszego dnia wydarzenia, uczestniczył Minister Witold Bańka – kandydat Europy na prezydenta Światowej Agencji Antydopingowej. 

Obok szefa polskiego sportu, w roli prelegenta wystąpił również Sébastien Gillot, Dyrektor Biura Regionalnego WADA w Europie. Moderatorem dyskusji był Nick Butler, dziennikarz ARD.

Rozmowy dotyczyły głównie wizji przyszłości walki o czysty sport oraz zmian, jakie zachodzą w systemie antydopingowym. Minister Bańka skupił się na prezentacji głównych punktów swojego programu i wskazał obszary niezbędnych reform, jakie planuje w przypadku objęcia stanowiska prezydenta WADA.

  • Tworzenie sieci silnych Narodowych Organizacji Antydopingowych (NADO) w celu wyeliminowania „białych plam”, gdzie walka z dopingiem nie jest jeszcze efektywna
  • Zwiększenie zaangażowania zawodników w działania antydopingowe, a także procesy decyzyjne
  • Tworzenie nowych akredytowanych laboratoriów – w szczególności w miejscach, gdzie jest ich niewiele
  • Zapewnienie ścisłej współpracy między rządami, ruchem sportowym, NADO i wszystkimi interesariuszami
  • Edukacja i wdrażanie standardów dobrego zarządzania
  • Poprawa komunikacji
  • Ścisła współpraca ze wszystkimi zainteresowanymi stronami.

Forum Sportu UE jest jednym z największych spotkań przedstawicieli Unii Europejskiej i organizacji sportowych w Europie. Wydarzenie to jest miejscem wymiany doświadczeń oraz opinii i służy wypracowaniu rozwiązań wspierających rozwój kultury fizycznej w Europie oraz aktywizacji społeczności UE w tym zakresie. Celem wydarzenia jest również ocena postępów realizacji agendy UE w dziedzinie sportu.

do góry