Ministerstwo Sportu i Turystyki Działania w obszarze sportu osób z niepełnosprawnościami - Aktualności -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Działania w obszarze sportu osób z niepełnosprawnościami

10.05.2019

Konferencja prasowa z udziałem ministra Witolda Bańki oraz Prezesa PKPar Łukasza Szeligi

W piątek, 10 maja 2019 roku w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki odbyła się konferencja prasowa dot. działań w obszarze sportu osób z niepełnosprawnościami z udziałem Ministra Sportu i Turystyki Witolda Bańki oraz Prezesa Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego Łukasza Szeligi.

W ostatnich latach sukcesywnie zwiększamy środki przeznaczane na sport osób z niepełnosprawnościami. Wprowadziliśmy szereg zmian ukierunkowanych na rozwój utalentowanych zawodników. Wzrosła liczba stypendystów oraz wysokość samych świadczeń. Na szczycie spójnej piramidy szkoleniowej, którą konsekwentnie tworzymy, znajduje się indywidualne bezpośrednie wsparcie zawodników. Do elitarnego grona team100 należą sportowcy z niepełnosprawnościami – dodatkowe środki dla perspektywicznych zawodników to niezwykle istotny element budowania długofalowej strategii rozwoju polskiego sportu.

Poniżej przestawiamy szereg działań, podjętych w ostatnich latach na rzecz sportowców z niepełnosprawnościami.

 • Znaczące zwiększenie środków na sport osób z niepełnosprawnościami zarówno w obrębie sportu wyczynowego, jak i powszechnego. Wzrost o blisko 33% w roku 2018 w stosunku do roku 2015.
rok razem (w zł) % wzrost Porównanie lat
2015 44 205 252    
2018 58 689 081 wzrost o 32,8% 2018/2015
 • Znaczące zwiększenie środków na sport wyczynowy osób z niepełnosprawnościami na przestrzeni ostatnich lat – wzrost o prawie 35% w roku 2018 w stosunku do roku 2015.
Rok Przygotowania i stypendia Nagrody dla zawodników Świadczenia paraolimpijskie (tzw. emerytury) Nagrody dla trenerów Razem % wzrost
2015 20 949 815 1 178 750 7 035 531 515 200 29 679 296  
2018 30 016 693 1 386 215 7 943 595 692 883 40 039 386 34,9
 • Znaczące zwiększenie środków na sport powszechny osób z niepełnosprawnościami na przestrzeni ostatnich lat – wzrost o ponad 28% w roku 2018 w stosunku do roku 2015.
rok razem (w zł) % wzrost Porównanie lat
2015 14 525 956    
2018 18 649 695 wzrost o 28,4 % 2018/2015
 • Równe traktowanie sportowców pełnosprawnych i z niepełnosprawnościami.

Zrównanie wysokości stypendiów i nagród przyznawanych sportowcom z niepełnosprawnościami za medale ME, MŚ i IO z wysokością świadczeń, jakie otrzymują sportowcy pełnosprawni.

Wysokości nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe /zawodnicy/
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe.
 

Zawody Igrzyska
Olimpijskie -IO
Paraolimpijskie IPar Głuchych – IG
Mistrzostwa
Świata
konkurencje
objęte programem IO, IPar, IG
Mistrzostwa Europy
konkurencje
objęte programem
IO, IPar, IG
MŚ konkurencje
nie objęte programem
IO, IPar ,IG
ME
konkurencje
nie objęte
programem
IO, IPar, IG
I miejsce do 80 500,00 27 600,00 20 700,00 13 800,00 9 200,00
II miejsce do 57 500,00 20 700,00 11 500,00 9 200,00 6 900,00
III miejsce do 46 000,00 16 100,00 6 900,00 6 900,00 4 600,00
 • W 2017 roku minister Witold Bańka podniósł wysokość stypendium za zajęcie miejsc na podium w igrzyskach oraz mistrzostwach świata.
  Rozporządzenie 2012 Rozporządzenie 2017 różnica
IP/IO/IG      
1 miejsce 7590 9430 1840
2 miejsce 6670 8510 1840
3 miejsce 5865 7705 1840
     
1 miejsce 6670 8280 1610
2 miejsce 5750 7360 1610
3 miejsce 4830 6440 1610
 • Włączenie sportowców z niepełnosprawnościami do Programu team100.

Do team100 należy 37 sportowców z niepełnosprawnościami. Każdy z nich otrzymuje rocznie około 40 000 zł.

Projekt  team100 powstał z inicjatywy ministra Witolda Bańki w 2017 roku. Realizowany jest we współpracy z Polską Fundacją Narodową i Instytutem Sportu – Państwowym Instytutem Badawczym. Głównym celem team100 jest wsparcie młodych, polskich i perspektywicznych zawodników, członków kadr narodowych, uprawiających indywidualne dyscypliny olimpijskie i paraolimpijskie. Każdy ze sportowców otrzymuje rocznie około 40 000 zł. Dodatkowe (bezpośrednie) wsparcie umożliwia młodym sportowcom m.in. łączenie kariery sportowej z nauką i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Zawodnicy mogą zdecydować samodzielnie o wykorzystaniu otrzymanych funduszy. Środki można przeznaczyć m.in. na: fizjoterapeutę, lekarza, dietetyka, psychologa, suplementację, wynajem mieszkania, czy studia. Jest to pierwszy tego typu program w Polsce.

 • Z inicjatywy ministra Witolda Bańki w ustawie o sporcie wprowadzony został zapis umożliwiający przyznawanie przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej specjalnego stypendium sportowego w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy członek kadry narodowej z przyczyn niezależnych od siebie nie uzyska wyniku sportowego uprawniającego do otrzymania stypendium sportowego.

Na mocy tego przepisu minister Witold Bańka przyznał 62 stypendia specjalne za wyniki uzyskane przez zawodników z niepełnosprawnościami w 2018 r. mimo niespełnienia kryterium ustawowego, mówiącego o konieczności startu w danej konkurencji podczas mistrzostw świata bądź Europy co najmniej 8 państw i co najmniej 12 osób.

Wysokość stypendiów specjalnych za zajęcie miejsc 1-3 w MŚ i ME przy braku spełnionych kryteriów liczby zawodników:

  1 miejsce 2 miejsce 3 miejsce
3000 2700 2400
ME 2000 1600 1200
 • Wzrost liczby stypendystów objętych programem IP, IG oraz nieobjętych Programem IP i IG. W 2018 roku wzrost w stosunku do 2015 roku o prawie 100 stypendystów.

Liczba stypendystów w latach 2015 – 2018:

Rok Rzem
2015 213
2018 308
 • Wzrost wydatków na nagrody, stypendia i świadczenia dla zawodników.
 1. Wzrost wydatków na stypendia w 2018 r. w porównaniu do 2015 r. o 5 151 721 zł, tj. ponad 100 %.
 2. Wzrost wydatków na świadczenia pieniężne (tzw. emerytury olimpijskie) dla zawodników w 2018 r. w porównaniu do 2015 r. o 908 064 zł.

Wydatki na nagrody, stypendia, świadczenia dla zawodników z niepełnosprawnościami w latach 2015-2018:

Rok Nagrody
zawodnicy
Stypendia
zawodnicy
Świadczenia paraolimpijskie medaliści IP i IG Razem
kwota liczba osób kwota liczba osób kwota liczba osób
2015 1 178 750 57 4 929 804 213 7 035 531 241 13 144 085
2018 1 386 215 133 10 081 525 308 7 943 595 262 19 411 335

 

 

do góry