Ministerstwo Sportu i Turystyki Rusza Narodowa Reprezentacja Akademicka! - Aktualności -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Rusza Narodowa Reprezentacja Akademicka!

04.10.2019

Projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizowany we współpracy z MSiT

Rusza projekt wsparcia procesu kształcenia studentów-sportowców w ramach Narodowej Reprezentacji Akademickiej. Inicjatywa ma na celu umożliwienie kariery sportowej oraz równoległej nauki akademickiej.

– Zależy nam, żeby sportowcy, którzy pragną kształcić się na uczelniach, mogli rozwijać swoje talenty i umiejętności zarówno w jednym, jak i w drugim obszarze. Przychodzi czas, gdy trzeba opuścić bieżnię czy boisko i rozpocząć pracę poza sportem. W tym momencie życia dobre wykształcenie może okazać się niezwykle cenne – na wagę niemalże olimpijskiego złota. Dlatego tak ważne jest wsparcie dla tych, którzy dziś jako wybitni sportowcy przysparzają nam wiele radości oraz wzruszeń stając na podium. I tym właśnie wsparciem jest nowy program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Narodowa Reprezentacja Akademicka” – powiedział wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Dofinansowanie wyniesie nawet do 20 tys. zł. Ta kwota pomoże zorganizować do 100 dodatkowych godzin zajęć dydaktycznych w ciągu roku akademickiego, poza tymi przewidzianymi w harmonogramie uczelni. Będą to zajęcia indywidualne w postaci ćwiczeń, konsultacji z promotorem lub opiekunem naukowym – oraz grupowe, jeśli jest więcej studentów-sportowców na tym samym kierunku. Łącznie wsparcie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzyma blisko 500 osób na łączną kwotę około 10 milionów zł. Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Akademicki Związek Sportowy przekażą listę studentów-sportowców uprawnionych do udziału w projekcie.

– To niezwykle istotny projekt dla sportowców z perspektywy ich kariery dwutorowej. Bardzo ważne jest to, żeby mogli rozwijać się dwupłaszczyznowo  to przedsięwzięcie na pewno im w tym pomoże. Dziękuję Panu premierowi Gowinowi za tę inicjatywę – podkreśla Witold Bańka, minister sportu i turystyki.

Opis projektu

Projekt obejmuje dofinansowanie na organizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dedykowanych studentom-sportowcom będących w trakcie kariery sportowej. Program zajęć realizowany będzie w formie indywidualnej organizacji studiów w ciągu całego roku kalendarzowego.  

Dofinansowanie będzie naliczane na podstawie liczby uprawnionych studentów-sportowców (studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) uczelni publicznej i niepublicznej, którzy posiadają obywatelstwo polskie i wskazaną w projekcie kategorię sportową.

Środki finansowe zabezpieczone w budżecie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego kierowane będą bezpośrednio do uczelni, w której studiują ww. studenci-sportowcy, z przeznaczeniem na dofinansowanie ich procesu kształcenia w formie indywidualnej organizacji studiów, m.in. poprzez indywidulany dobór treści i form kształcenia w zakresie pozwalającym na kontynuowanie i rozwijanie kariery sportowej z uwzględnieniem ustalonych dla danego kierunku efektów uczenia się.

do góry