Ministerstwo Sportu i Turystyki Projekt „Białej Księgi Regulacji Systemu Promocji Turystycznej w Polsce” opracowany w oparciu o postulaty branży - Aktualności -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Projekt „Białej Księgi Regulacji Systemu Promocji Turystycznej w Polsce” opracowany w oparciu o postulaty branży

24.10.2019

Każdy zainteresowany będzie miał możliwość włączenia się w prace nad ostatecznym brzmieniem dokumentu

W odpowiedzi na liczne postulaty samorządów, organizacji turystycznych oraz całej branży dotyczące zmian legislacyjnych w obszarze m.in. systemu promocji turystycznej oraz usług hotelarskich i przewodnickich Ministerstwo Sportu i Turystyki po dogłębnych konsultacjach z całym środowiskiem, a także po rekomendacjach Najwyższej Izby Kontroli opracowało projekt „Białej Księgi Regulacji Systemu Promocji Turystycznej w Polsce”. Rozwiązania przygotowano w oparciu o sugestie i stanowiska branży. Przedstawione postulaty, a także przeprowadzone przez Ministerstwo badania posłużyły do opracowania kompleksowego dokumentu, który zawiera propozycję głównych kierunków zmian przepisów z wymienionych obszarów.

Materiał zgromadzony w „Białej Księdze” posłuży do dyskusji o przyszłości systemu promocji turystycznej, a także zostanie wykorzystany w procesie notyfikacji w Komisji Europejskiej finalnych propozycji regulacji prawnych, które zostaną przygotowane w oparciu o rozpoczęte już pilotażowe prekonsultacje z branżą. Każdy zainteresowany będzie miał możliwość włączenia się w prace nad ostatecznym brzmieniem dokumentu, o czym będziemy informowali z odpowiednim wyprzedzeniem.

W ramach pilotażu część podmiotów, które do tej pory aktywnie zgłaszały swoje postulaty m.in. podczas dotychczasowych spotkań została już zaproszona do  podzielenia się opinią na temat proponowanych rozwiązań, za pośrednictwem specjalnie dedykowanej platformy internetowej. W kolejnym kroku, po zakończeniu pilotażu i naniesieniu pierwszych uwag, możliwość wypowiedzenia się oraz przedstawienia swoich postulatów i sugestii w stosunku do projektu dokumentu będą sukcesywnie otrzymywali wszyscy zainteresowani – tak by każdy mógł aktywnie włączyć się w prace nad końcowym kształtem dokumentu.

O postępach prac nad przygotowaniem rozwiązań będziemy komunikowali na bieżąco.

do góry