Ministerstwo Sportu i Turystyki Wyjaśnienie Ministerstwa Sportu i Turystyki - Sprostowania i wyjaśnienia -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Sprostowania i wyjaśnienia

Wyjaśnienie Ministerstwa Sportu i Turystyki

Środki z rezerwy celowej na dofinansowanie zadań związanych z Euro 2012 uruchomiane decyzją Ministra Finansów zostały przeznaczone na następujące zadania:

  1. budowa Stadionu Narodowego 
  2. zagospodarowanie terenu wokół Stadionu
  3. wypłaty dla Podwykonawców
  4. koszty energii
  5. ubezpieczenie Stadionu Narodowego
  6. zadania powierzone spółce zgodnie z umową „PL. 2012” 
  7. zadania powierzone spółce NCS w zakresie zarządzania Stadionem w tym:  

                     - wynagrodzenie

      - sprzątanie

      - służby porządkowo – informacyjne (ochrona, monitoring) 

      - impreza otwarcia i inne imprezy testowe

      - murawa montaż/demontaż

      - obsługa medyczna  

      - pozostałe imprezy, kampania marketingowa

      - pozostałe usługi (przeglądy techniczne, wynajem sprzętu, pielęgnacja zieleni, pomiary).

 

Środki z rezerwy celowej dotyczyły całego roku budżetowego 2012. Zgodnie z pismem o utworzeniu rezerwy celowej nie było konieczności występowania przez resort sportu i turystyki do Ministra Finansów o zmianę przeznaczenia rezerwy.

do góry