Ministerstwo Sportu i Turystyki Wyjaśnienie Ministerstwa Sportu i Turystyki w związku z informacjami zawartymi w artykule "Od jutra każdy może sobie pożeglować" opublikowanym w dzienniku METRO - Sprostowania i wyjaśnienia -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Sprostowania i wyjaśnienia

Wyjaśnienie Ministerstwa Sportu i Turystyki w związku z informacjami zawartymi w artykule "Od jutra każdy może sobie pożeglować" opublikowanym w dzienniku METRO

W związku z informacjami zawartymi w artykule Alicji Bobrowicz pt.: „Od jutra każdy może sobie pożeglować”, opublikowanym w dzienniku METRO w dniu 30 kwietnia 2013 roku, Ministerstwo Sportu i Turystyki informuje: 

przepisy dotyczące przeprowadzenia egzaminów znajdują się częściowo w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki, które zostało już podpisane i wejdzie w życie 1 maja 2013 roku oraz w projekcie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania egzaminu, które jest obecnie procedowane.  

Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ma określać między innymi warunki kadrowe i organizacyjne, konieczne dla prawidłowego przeprowadzania egzaminu biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia jednolitego sposobu prowadzenia egzaminu oraz najwyższego poziomu kształcenia.

do góry