Ministerstwo Sportu i Turystyki Ministerstwo Sportu i Turystyki stawia na infrastrukturę. Budżet na 2017 rok to ponad 440 mln zł! - Aktualności -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Ministerstwo Sportu i Turystyki stawia na infrastrukturę. Budżet na 2017 rok to ponad 440 mln zł!

Aktywne i zdrowe społeczeństwo to główny cel działań Ministerstwa Sportu i Turystyki, dlatego wspieramy niemal każdy rodzaj inwestycji sportowych i skupiamy się na budowie obiektów wielofunkcyjnych, które są odpowiedzią na lokalne potrzeby Polaków. W roku 2016 przeznaczyliśmy na inwestycje 433 mln zł, dofinansowując m.in. wielofunkcyjne hale sportowe, skateparki, boiska, pływalnie, siłownie plenerowe, sale gimnastyczne czy korty tenisowe. W bieżącym roku zwiększamy budżet. Startujemy z kwotą 443 mln zł.

Obecnie trwają przygotowania, przetargi, remonty, przebudowy, budowy lub odbiory kolejnych obiektów sportowych, na które Minister Sportu i Turystyki ogłosił pięć programów inwestycyjnych:

 • Program rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej – typowa infrastruktura szkolna,
  w szczególności sale gimnastyczne i hale sportowe oraz boiska,
 • Program modernizacji infrastruktury sportowej – modernizacje obiektów (innych niż lekkoatletyczne) użytkowanych przez kluby sportowe,
 • Program rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej - obiekty lekkoatletyczne z bieżnią okrężną, w szczególności zgodne z wariantami programu lekkoatletycznego, 
 • Program rozwoju infrastruktury ponadlokalnej – pozostałe inwestycje, najlepiej
  o ponadlokalnym zasięgu oddziaływania, w tym w szczególności: kryte pływalnie, kryte lodowiska, pełnowymiarowe boiska piłkarskie, infrastruktura klubów wioślarskich, kajakowych i żeglarskich, „wielofunkcyjne strefy aktywności” (kompleksy obiektów o przeznaczeniu międzypokoleniowym),
 • Program rozwoju inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu - inwestycje istotne
  z punktu widzenia rozwoju bazy sportowej dla sportu wyczynowego w Polsce.

Poza „flagowym” programem inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu mamy szereg mniejszych programów umożliwiających m.in. uzyskanie dofinansowania budowy i modernizacji infrastruktury, poprawę warunków do uprawiania sportu szkolnego oraz zwiększenie dostępu do obiektów lekkoatletycznych. 1 marca rozpoczął się nabór do Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej z budżetem 90 mln zł, a zakończył się nabór do Programu modernizacji infrastruktury sportowej (termin naboru upłynął 28 lutego), do którego wpłynęło 249 wniosków na kwotę 216 mln zł.

Nowe programy mają pozwolić efektywniej i elastyczniej reagować na potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej. Promujemy obiekty ogólnodostępne, wielofunkcyjne, efektywne sportowo i dobrze wpisujące się w charakter miejsca i przestrzeni.

do góry