Ministerstwo Sportu i Turystyki Program rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej - edycja 2017 - Aktualności -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Program rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej - edycja 2017

Mamy przyjemność poinformować, że Minister Sportu i Turystyki zatwierdził Program rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej na rok 2017.

Celem Programu jest poprawa stanu infrastruktury lekkoatletycznej w ujęciu ilościowym i jakościowym. W wyniku realizacji Programu zostaną dofinansowane obiekty w różnych wariantach funkcjonalnych i realizacyjnych, zarówno przeznaczone na potrzeby treningu i realizacji zajęć wychowania fizycznego, jak również umożliwiające – w miarę możliwości – profesjonalne  współzawodnictwo sportowe.

Średniookresowym zamierzeniem resortu jest takie skoordynowanie procesów inwestycyjnych w samorządach, aby na terenie każdej gminy był przynajmniej 1 obiekt lekkoatletyczny, natomiast na terenie powiatu przynajmniej 1 certyfikowany obiekt lekkoatletyczny (w siedzibie powiatu bądź w wiodącym ośrodku lekkoatletycznym zlokalizowanym poza siedzibą powiatu).

Powstałe w wyniku dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej obiekty będą miały charakter ogólnodostępny, a dostęp do nich będzie nieodpłatny.

Nabór wniosków przewidziany został w dniach od 3 do 28 kwietnia 2017 r.

Wnioski składać należy za pośrednictwem systemu elektronicznego AMODIT.

Wszelkich informacji w sprawie realizacji programu i składania wniosków o dofinansowanie udzielają pracownicy Departamentu Infrastruktury Sportowej.

Jednocześnie informujemy, że ostateczny termin składania wniosków o wypłatę transzy dofinansowania w danym roku upływać będzie 15 listopada tego roku. Prosimy o odpowiednie dostosowanie harmonogramów rzeczowo - finansowych zadań, tak aby możliwe było złożenie wniosku o wypłatę dofinansowania wraz z niezbędnymi załącznikami (m in. kopiami faktur za zrealizowane prace) w ww. terminie.

do góry