Ministerstwo Sportu i Turystyki Program rozwoju ponadlokalnej infrastruktury sportowej - pilotaż edycja 2017 - Założenia -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Założenia

Program rozwoju ponadlokalnej infrastruktury sportowej - pilotaż edycja 2017

Mamy przyjemność poinformować, że Minister Sportu i Turystyki ogłosił Program rozwoju ponadlokalnej infrastruktury sportowej – pilotaż edycja 2017.

Program jest ukierunkowany w szczególności na realizację poniższych zadań (tzw. zadań o charakterze priorytetowym dla Ministra Sportu i Turystyki):

  1. Budowa treningowych sal gimnastycznych i hal sportowych celem poprawy bazy treningowej klubów sportowych
  2. Budowa krytych lodowisk
  3. Budowa krytych pływalni na obszarach pozbawionych tego typu obiektów
  4. Budowa boisk do gier wielkich o wymiarach min. ok. 90x60m
  5. Budowa i modernizacja infrastruktury klubów kolarskich, zapaśniczych wioślarskich i kajakowych

Nabór wniosków przewidziany został na okres od 1 do 30 czerwca 2017 r.

Wnioski składać należy za pośrednictwem systemu elektronicznego AMODIT.

W przypadku ewentualnych wątpliwości dotyczących treści Programu istnieje możliwość uzyskania dodatkowych wyjaśnień u pracowników Departamentu Infrastruktury Sportowej.

Jednocześnie informujemy, że ostateczny termin składania wniosków o wypłatę transzy dofinansowania przewidzianej na rok 2017, upływać będzie 15 listopada tego roku. Prosimy o odpowiednie dostosowanie harmonogramów rzeczowo - finansowych zadań, tak aby możliwe było złożenie wniosku o wypłatę dofinansowania wraz z niezbędnymi załącznikami (m in. kopiami faktur za zrealizowane prace) w ww. terminie.

do góry