Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Infrastruktury Sportowej - Departamenty i Biura -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Departamenty i Biura

Departament Infrastruktury Sportowej

dyrektor Marcin Żyłowski
z-ca dyrektora Paweł Czwarno
e-mail: dis@msport.gov.pl
tel.: (22) 2443 137
fax: (22) 2443 237

DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ odpowiada za wsparcie Ministra w kreowaniu polityki rozwoju infrastruktury sportowej, jak również za realizację pozostałych zadań związanych z rozwojem infrastruktury sportowej.

Zakres działania Departamentu

Kontakt:
Planowanie inwestycji strategicznych
tel. (22) 2447 332

Wydział inwestycji strategicznych

tel. (22) 2443 234, 2443 290

Wydział inwestycji regionalnych (program terenowy, remontowy, szkolny, lekkoatletyczny, ponadlokalny, Mały Klub, OSA oraz Sportowa Polska)

woj. łódzkie, śląskie, warmińsko-mazurskie
tel. (22) 2447 306

woj. lubelskie, świętokrzyskie, wielkopolskie
tel. (22) 2443 239

woj. małopolskie, podkarpackie
tel. (22) 2447 314

woj. dolnośląskie, mazowieckie, pomorskie
tel. (22) 2447 310

woj. kujawsko-pomorskie
tel. (22) 2443 287

woj. lubuskie, opolskie, podlaskie, zachodniopomorskie
tel. (22) 2447 331

Ocena techniczna inwestycji

woj. lubuskie, podkarpackie, pomorskie, zachodniopomorskie, 
tel. (22) 2447 311

woj. lubelskie, mazowieckie, podlaskie
tel. (22) 2447 312

woj. dolnośląskie, warmińsko-mazurskie
tel. (22) 2443 234

woj. kujawsko-pomorskie, śląskie, wielkopolskie
tel. (22) 2443 236

woj. łódzkie, małopolskie, opolskie, świętokrzyskie
tel. (22) 2447 357

do góry