Ministerstwo Sportu i Turystyki Jacek Osuch - Kierownictwo -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Kierownictwo

Jacek Osuch

Sekretarz Stanu

  • Sekretarz Stanu Jacek Osuch

Lat 61, urodzony w Olkuszu, żonaty, dwoje dzieci. Ukończył studia na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W 2006 roku startując z listy Prawo i Sprawiedliwość z sukcesem ubiegał się o mandat radnego Rady Miejskiej w Olkuszu - po wyborach samorządowych przewodniczył Komisji Praworządności i Samorządności.

W 2007 roku startując z listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu obejmującym miasto Kraków oraz powiaty olkuski, krakowski i miechowski uzyskał mandat posła na Sejm RP VI kadencji. W kolejnych wyborach w 2011 oraz 2015 roku ponownie uzyskał reelekcję otrzymując ponad 10.000 głosów. 

Jako parlamentarzysta VI i VII kadencji Sejmu pracował w komisjach: kultury fizycznej, sportu i turystyki; ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa; komisji ds. kontroli państwowej; komisji  polityki społecznej i rodziny.

Podczas trwania obecnej - VIII Kadencji Sejmu - jako parlamentarzysta pracował w komisjach: kultury fizycznej, sportu i turystyki (jako zastępca Przewodniczącego) oraz komisji odpowiedzialności konstytucyjnej a także komisji ds. Unii Europejskiej. Był również Przewodniczącym Podkomisji stałej do spraw przygotowań Polski do organizacji dużych imprez sportowych o randze Mistrzostw Świata i Europy oraz zapewnienia bezpieczeństwa podczas ich trwania.

Od grudnia 2015 r. pełnił funkcję zastępcy przedstawiciela Delegacji Parlamentarnej RP do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, a od kwietna 2019  r. pozostaje Przedstawicielem Delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Gruzji

Zaangażowany w działalność dobroczynną – od 8 lat pomysłodawca i organizator Świątecznego Spotkania Wigilijnego w Olkuszu, które gromadzi corocznie nawet 1000 mieszkańców powiatu olkuskiego.

W czerwcu 2019 powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki oraz pełnomocnika rządu ds. infrastruktury sportowej.

Sekretariat:
tel. (22) 2443 170

do góry