Ministerstwo Sportu i Turystyki Zespół do spraw Ocen Skutków Regulacji -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Zespół do spraw Ocen Skutków Regulacji

Zespół do spraw Ocen Skutków Regulacji

Struktura i zadania Zespołu ds. OSR zostały określone w Zarządzeniu Nr 18 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 lipca 2013r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Ocen Skutków Regulacji
 
Do zadań Zespołu należy:
 1. ocena opracowywanych w Ministerstwie testów regulacyjnych i Oceny Skutków Regulacji (OSR) w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakości merytorycznej;
 2. doradzanie komórkom organizacyjnym Ministerstwa w zakresie metodologii opracowywania testów regulacyjnych i OSR a także formułowanie zaleceń i wytycznych dotyczących treści testu regulacyjnego lub OSR;
 3. współpraca z komórką organizacyjną w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów właściwą do spraw OSR w postaci bieżącej wymiany pytań, wątpliwości i oczekiwań.
 
 
W skład Zespołu wchodzą:
 1. Koordynator Zespołu - przedstawiciel Ministra w randze sekretarza albo podsekretarza stanu;
 2. Przewodniczący Zespołu - Dyrektor Departamentu Prawnego;
 3. Sekretarz Zespołu - pracownik Biura Ministra;
 4. Członkowie Zespołu, będący pracownikami następujących komórek organizacyjnych:
 • Departamentu Ekonomiczno-Finansowego,
 • Departamentu Infrastruktury Sportowej,
 • Departamentu Prawnego,
 • Departamentu Sportu dla Wszystkich,
 • Departamentu Sportu Wyczynowego,
 • Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej,
 • Departamentu Turystyki,
 • Biura Dyrektora Generalnego,
 • Biura Ministra.
do góry