Ministerstwo Sportu i Turystyki Rusza team100 ! MSiT oraz PFN inwestują w młodych sportowców - Sport -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Sport

Rusza team100 ! MSiT oraz PFN inwestują w młodych sportowców

team100 to program Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiej Fundacji Narodowej (PFN), który powstał z inicjatywy ministra Witolda Bańki. Główny cel to wsparcie młodych, polskich i perspektywicznych sportowców

Polska Fundacja Narodowa wraz z Ministerstwem Sportu i Turystyki zaprezentowały innowacyjny program finansowania młodych perspektywicznych sportowców pn. team100.
Z inicjatywy Ministra Sportu i Turystyki oraz dzięki Fundatorom Polskiej Fundacji Narodowej we współpracy z Instytutem Sportu został opracowany autorski projekt bezpośredniego wsparcia dla stu utalentowanych zawodników.

team100 to program Polskiej Fundacji Narodowej (PFN) i Ministerstwa Sportu i Turystyki, który powstał z inicjatywy ministra Witolda Bańki. Główny cel projektu to wsparcie młodych, polskich i perspektywicznych sportowców, członków kadr narodowych, którym oprócz szkolenia związkowego zostanie zapewniona dodatkowa, indywidualna ścieżka finansowania. Założeniem jest uruchomienie kwoty w wysokości 4 mln zł rocznie ze środków przekazanych przez fundatorów PFN. Każdy z zawodników będzie otrzymywał rocznie około 40 000 zł. Mają one zostać przeznaczone na rozwój oraz doskonalenie umiejętności utalentowanych sportowców w wieku 18–23 lata.

Polska Fundacja Narodowa jest instytucją powołaną do inicjowania i realizowania projektów, które mają na celu promować nasz kraj oraz polskie wartości za granicą. Młodzi sportowcy, którzy otrzymają za jej pośrednictwem wsparcie, osiągając dobre wyniki i postępując zgodnie z zasadami fair play, mogą być doskonałymi Ambasadorami Polski w świecie. Inwestycja w młode pokolenie jest inwestycją dla Polski i Polaków. Tym samym program team100 doskonale wpisuje się w misję PFN, jaką  jest promocja naszej Ojczyzny – podkreśla Premier Beata Szydło.

team100 jest programem przeznaczonym dla utalentowanych zawodników, którzy staną się naszą sportową elitą w perspektywie najbliższych lat. Program skonstruowany jest tak, aby wspierał sportowca w obszarze procesu szkolenia oraz współzawodnictwa, ale również uczył odpowiedzialności i radzenia sobie w sytuacjach pozasportowych. Chcemy sprawdzić skuteczność modelu, który eliminuje zbędnych pośredników w dystrybucji środków sponsorskich i nauczyć młodych zawodników efektywnego inwestowania we własną karierę. Pieniądze trafią do nich bez pośrednictwa związków dzięki PFN i Spółkom Skarbu Państwa, które pomogą zdolnej młodzieży w ramach Kodeksu Dobrych Praktyk Sponsoringowych – mówi Witold Bańka, Minister Sportu i Turystyki.

– Sport łączy. Dlatego też jesteśmy dumni, że zostaliśmy zaproszeni przez Ministerstwo Sportu i Turystyki do ufundowania unikatowego programu team100. Stawiamy na młodzież, która ma ambicje walczyć o najwyższe stopnie podium, chce promować polskie wartości, a także pełnić rolę ambasadorów polskości w świecie – dodaje Cezary Andrzej Jurkiewicz, Prezes Polskiej Fundacji Narodowej.

team100 startuje od lipca 2017 r. Jest to pierwszy tego typu projekt w Polsce - skierowany do zawodników objętych systemem sportu młodzieżowego, uprawiających indywidualne sporty olimpijskie (letnie oraz zimowe), będących zawodnikami kadr narodowych polskich związków sportowych.

Dzięki wsparciu finansowemu Polskiej Fundacji Narodowej stu utalentowanych sportowców będzie miało możliwość m.in. połączenia kariery sportowej z edukacją i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.

Młodzi zawodnicy zakwalifikowani przez Instytutu Sportu do programu team100 zobowiązali się do przestrzegania postanowień zawartych w „Kodeksie uczestnika programu team100”. Wśród 10 postanowień, wymienionych w kodeksie, są m.in.: odnoszenie się z szacunkiem i czcią do symboli narodowych oraz dbanie o dobre imię Polski. Sportowcy mają pełnić rolę ambasadorów polskości na świecie, dlatego zobligowani zostali do prezentowania godnej postawy. Doping czy nieetyczne zachowanie automatycznie wykluczą zawodnika z programu.

Partnerem merytorycznym przedsięwzięcia team100 jest, nadzorowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Instytut Sportu. Jednostka zajmuje się m.in.: kwalifikacją sportowców do programu, kontrolą wydatkowania środków oraz monitorowaniem osiągnięć sportowych.

– Po roku będziemy weryfikować zarówno wyniki, jak i efektywność wydatkowania środków finansowych – mówi dr Piotr Żmijewski, zastępca Dyrektora ds. Badań i Wdrożeń Instytutu Sportu.

Sportowcy, w ramach programu, mogą zdecydować samodzielnie o wykorzystaniu otrzymanych funduszy na refundację wydatków m.in. na: fizjoterapeutę, lekarza, dietetyka, psychologa, suplementację czy studia.

Każdy wydatek będzie musiał zostać właściwie udokumentowany. Rozliczenie nastąpi bezpośrednio z każdym sportowcem. Ma to go nauczyć zrównoważonej i efektywnej kontroli swojej kariery.

Więcej informacji na temat programu team100 można uzyskać pod adresem: www.pfn.org.pl  i www.msit.gov.pl

Polska Fundacja Narodowa została powołana przez siedemnaście największych polskich spółek
w celu promocji i ochrony wizerunku Rzeczpospolitej Polskiej. Polską Fundację Narodową tworzą: PGE, Enea, Energa, Tauron, PZU, PKO BP, Giełda Papierów Wartościowych, Totalizator Sportowy, PGNiG, PKN Orlen, Grupa Lotos, KGHM, Grupa Azoty, Polska Grupa Zbrojeniowa, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, Polski Holding Nieruchomości i Polskie Koleje Państwowe.

Instytut Sportu to jednostka badawcza podległa Ministrowi Sportu i Turystyki. Został powołany Zarządzeniem nr 60 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 listopada 1977 r. jako samodzielna placówka naukowa. Na podstawie Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych Instytut działa jako instytut badawczy.

 • Rusza team100 ! MSiT oraz PFN inwestują w młodych sportowców
  Rusza team100 ! MSiT oraz PFN inwestują w młodych sportowców
 • Rusza team100 ! MSiT oraz PFN inwestują w młodych sportowców
  Rusza team100 ! MSiT oraz PFN inwestują w młodych sportowców
 • Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka
  Rusza team100 ! MSiT oraz PFN inwestują w młodych sportowców
 • Rusza team100 ! MSiT oraz PFN inwestują w młodych sportowców
  Rusza team100 ! MSiT oraz PFN inwestują w młodych sportowców
 • Prezes Polskiej Fundacji Narodowej Cezary Andrzej Jurkiewicz
  Rusza team100 ! MSiT oraz PFN inwestują w młodych sportowców
 • Maria Andrejczyk i Patryk Rajkowski
  Rusza team100 ! MSiT oraz PFN inwestują w młodych sportowców
 • Rusza team100 ! MSiT oraz PFN inwestują w młodych sportowców
  Rusza team100 ! MSiT oraz PFN inwestują w młodych sportowców
 • W uroczystej inauguracji Programu team100 wzięła udział Premier RP Beata Szydło
  Rusza team100 ! MSiT oraz PFN inwestują w młodych sportowców
 • W uroczystej inauguracji Programu team100 wzięła udział Premier RP Beata Szydło
  Rusza team100 ! MSiT oraz PFN inwestują w młodych sportowców
 • W uroczystej inauguracji Programu team100 wzięła udział Premier RP Beata Szydło
  Rusza team100 ! MSiT oraz PFN inwestują w młodych sportowców
do góry