Ministerstwo Sportu i Turystyki Posiedzenie Rady Sportu Osób Niepełnosprawnych - Sport -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Sport

Posiedzenie Rady Sportu Osób Niepełnosprawnych

19 czerwca br., odbyło się posiedzenie Rady Sportu Osób Niepełnosprawnych z udziałem Ministra Sportu i Turystyki Witolda Bańki, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych i Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztofa Michałkiewicza, Pełniącej Obowiązki Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Doroty Habich, Podsekretarza Stanu MSiT Jana Widery, Senator Bogusławy Orzechowskiej oraz Posła Jacka Falfusa

Jednym z głównych punktów spotkania Rady było podpisanie Porozumienia Wykonawczego pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki, Sekretarzem Stanu – Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Prezesem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do porozumienia z dnia 20 lipca 2016 r., zmierzającego do wzmocnienia i usprawnienia współpracy na rzecz finansowania w latach 2017 – 2018 sportu wyczynowego i powszechnego osób niepełnosprawnych.

Porozumienie ma na celu inicjowanie, podejmowanie i realizowanie zintegrowanych działań Ministerstwa Sportu i Turystyki, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych na rzecz rozwoju sportu osób niepełnosprawnych w Polsce.

Strony Porozumienia deklarują podjęcie współpracy, poprzez coroczne określenie przeznaczonych na ten cel środków finansowych, uzgadnianie priorytetów i preferencji planowanych programów, wymianę informacji w zakresie zgłaszanych projektów oraz współpracę ekspercką w ramach realizowanych zadań na etapie oceny wniosków i przyznawania środków.

Otwierając posiedzenie, Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka podkreślił, że „Porozumienie będzie służyło wypracowaniu i przyjęciu takich rozwiązań systemowych, które uporządkują i uproszczą podział zadań pomiędzy podmiotami, tak aby ta współpraca była bardziej czytelna i transparentna, sama zaś procedura aplikowania o środki finansowe łatwiejsza. Dzięki temu znacznie wzrośnie jakość podejmowanych działań na rzecz aktywizacji sportowej osób niepełnosprawnych, a także wzmocni się wizerunek sportu osób niepełnosprawnych.”.

Sekretarz Stanu w MRPiPS Krzysztof Michałkiewicz dodał, że sport osób niepełnosprawnych finansowany jest z wielu źródeł dlatego tak ważna stała się współpraca między instytucjami, która pozwoli na racjonalną dystrybucję środków i zapewni optymalne finansowanie. Zauważył przy tym, że sport jest dla osób niepełnosprawnych sposobem na rehabilitację, ale też na ich społeczną aktywizację oraz integrację z osobami pełnosprawnymi, dzięki czemu mogą w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, zawodowym i rodzinnym.

Kwestię włączenia społecznego osób niepełnosprawnych przez sport poruszyła również Dorota Habich, p.o. prezesa PFRON, która zauważyła, że sport poza rehabilitacją ma również dla osób niepełnosprawnych znaczenie w wymiarze integracji i podejmowania różnorodnych form aktywności.

W dalszej części spotkania Minister Sportu i Turystyki wręczył akty powołania do Rady Sportu Osób Niepełnosprawnych Prezesowi Polskiego Związku Sportu Niesłyszących Jarosławowi Jańcowi oraz przedstawicielowi Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego Robertowi Kamińskiemu.

Część merytoryczna posiedzenia Rady Sportu Osób Niepełnosprawnych poświęcona została prezentacji działań Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rzecz sportu osób niepełnosprawnych. Omówiono również wnioski zgłoszone przez członków Rady w zakresie usprawnienia mechanizmów wsparcia organizacji pozarządowych działających w obszarze sportu osób niepełnosprawnych.

 • Posiedzenie Rady Sportu Osób Niepełnosprawnych
  Posiedzenie Rady Sportu Osób Niepełnosprawnych
 • Posiedzenie Rady Sportu Osób Niepełnosprawnych
  Posiedzenie Rady Sportu Osób Niepełnosprawnych
 • Posiedzenie Rady Sportu Osób Niepełnosprawnych
  Posiedzenie Rady Sportu Osób Niepełnosprawnych
 • Posiedzenie Rady Sportu Osób Niepełnosprawnych
  Posiedzenie Rady Sportu Osób Niepełnosprawnych
 • Posiedzenie Rady Sportu Osób Niepełnosprawnych
  Posiedzenie Rady Sportu Osób Niepełnosprawnych
 • Posiedzenie Rady Sportu Osób Niepełnosprawnych
  Posiedzenie Rady Sportu Osób Niepełnosprawnych
 • Posiedzenie Rady Sportu Osób Niepełnosprawnych
  Posiedzenie Rady Sportu Osób Niepełnosprawnych
 • Posiedzenie Rady Sportu Osób Niepełnosprawnych
  Posiedzenie Rady Sportu Osób Niepełnosprawnych
 • Posiedzenie Rady Sportu Osób Niepełnosprawnych
  Posiedzenie Rady Sportu Osób Niepełnosprawnych
 • Posiedzenie Rady Sportu Osób Niepełnosprawnych
  Posiedzenie Rady Sportu Osób Niepełnosprawnych
do góry