Ministerstwo Sportu i Turystyki Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Badania i analizy

Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży

Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży

Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w Polsce
Openfield sp. z o. o. 2017 r.
raport / infografika / streszczenie


Uczestnictwo uczniów w lekcjach wychowania fizycznego w szkołach w Polsce
Hygeia Public Health 2015 r.
Barbara Woynarowska, Joanna Mazur, Anna Oblacińska
pełna wersja


Aktywność fizyczna młodzieży szkolnej w wieku 9-17 lataktualne wskaźniki, tendencje ich zmian oraz wybrane zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania
Instytut Matki i Dziecka, 2013 r.
dr hab. n. o zdr. Joanna Mazur
Raport końcowy – badanie ilościoweWyniki badań jakościowych


Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w Polsce na tle wybranych uwarunkowań socjodemograficznych. Wyniki badań HBSC (Health Behaviours in School-aged Children) 2014
Instytut Matki i Dziecka, red. Joanna Mazur, 2015 r.
pełna wersja / więcej o badaniu


Wyniki badań HBSC (Health Behaviours in School-aged Children) 2010. Raport Techniczny 
Instytutu Matki i Dziecka, red. Joanna Mazur i Agnieszka Małkowskiej-Szkutnik, 2011 r.
pełna wersja / więcej o badaniu 


Social determinants of health and well-being among young people
Health behaviour in school-aged children (HBSC) study: international report from the 2009/2010 Survey,
Wolrd Health Organization(WHO), Regional Office for Europe 
wersja angielska - link do strony zewnętrznej


Rekomendacje Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dot. prozdrowotnej aktywności fizycznej, 2010
Raport i rekomendacje – pełna wersja (wersja angielska)
Rekomendacje dla dzieci i młodzieży w wieku 5-17 lat – ulotka (wersja angielska)


 

do góry