Ministerstwo Sportu i Turystyki Aktywność fizyczna społeczeństwa -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Badania i analizy

Aktywność fizyczna społeczeństwa

Aktywność fizyczna społeczeństwa

Ocena realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego (jst) w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty odnoszących się do spraw kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych
Grupa BST, 2018 r.
Raport końcowy / Załącznik do raportu / Infografika / Streszczenie


Ocena korzyści społecznych inwestycji w sport w odniesieniu do ponoszonych kosztów
Instytut Badań Strukturalnych, 2016 r.
Raport analityczny / Infografika /  Streszczenie / Raport metodologiczny / Narzędzie


Badanie poziomu aktywności fizycznej społeczeństwa

Kantar Polska SA, 2018 r.
Analiza wyników – 2018 r.

Kantar Polska SA, wiosna 2018 r.
Wyniki wstępne

Kantar Public (Kantar TNS S.A), 2017 r.
Analiza wyników - 2017 r. 

Kantar Public (TNS Polska), 2016 r.
Analiza wyników - 2016 r.

Gfk Polonia, 2014-15 r.
Analiza wyników - 2015 r.
Analiza wyników - 2014 r.


Badanie uwarunkowań i barier transportowej aktywności fizycznej
TNS Polska, 2015 r.
Raport z badańDesk research / Streszczenie raportu


Badanie uwarunkowań i barier podejmowania aktywności fizycznej przez kobiety
Gfk Polonia, 2015 r.
Pełna wersja / Streszczenie


Badanie uwarunkowań i barier podejmowania aktywności fizycznej przez osoby starsze
Gfk Polonia, 2015 r.
Pełna wersja / Streszczenie


Eurobarometr

472.Sport i aktywność fizyczna, 2017
TNS Opinion & Social, 2018 r.

pełna wersja (EN)

412.Sport i aktywność fizyczna, 2013
TNS Opinion & Social, 2013 r.
pełna wersja (EN)

334.Sport i aktywność fizyczna, 2009
TNS Opinion & Social, 2009 r.
pełna wersja / wyniki dla Polski


Sport i rekreacja: ogólnopolskie badanie Polaków
Projekt Społeczny 2012, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012 r.
Aleksandra Gołdys, Marcin Podziemski, dr Renata Włoch
pełna wersja  / skrót


Rekreacyjna aktywność fizyczna Polaków na tle Europy
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, 2012 r.
dr Elzbieta Biernat, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, dr Monika Piątkowska, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
pełna wersja


Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej 

Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w 2016 r.
Główny Urząd Statystyczny, 2017 r.
pełna wersja

Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w 2012 r.
Główny Urząd Statystyczny, 2013 r.
pełna wersja

Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w 2008 r.
Główny Urząd Statystyczny, 2009 r.
pełna wersja


Aktywność fizyczna Polaków w wieku podeszłym
Poznań 2012 r.
Rafał Rowiński, Andrzej Dąbrowski
pełna wersja


Rekomendacje Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dot. prozdrowotnej aktywności fizycznej, 2010
Raport i rekomendacje – pełna wersja (wersja angielska)
Rekomendacje dla osób w wieku 18-64 lat – ulotka (wersja angielska)
Rekomendacje dla osób starszych w wieku 65 lat i więcej – ulotka (wersja angielska)

do góry