Ministerstwo Sportu i Turystyki Sport wyczynowy -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Badania i analizy

Sport wyczynowy

Ocena realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego (jst) w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty odnoszących się do spraw kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych
Grupa BST, 2018 r.
Raport końcowy / Załącznik do raportu / Infografika / Streszczenie


Kultura fizyczna w Polsce w latach 2015 i 2016
Główny Urząd Statystyczny, 2017
Pełna wersja


Analiza działalności polskich związków sportowych w sportach olimpijskich
Fundacja IDEA Rozwoju, 2016 r.
Pełna wersja / Streszczenie


Wpływ suplementacji kwasem α-liponowym na aktywność erytropoetyczną szpiku kostnego u intensywnie trenujących sportowców
Projekt badawczy realizowany przez Instytut Sportu w Warszawie, 2016 r.
Streszczenie


Ocena ryzyka i częstości występowania zaburzeń układu hemostazy u osób poddanych regularnemu treningowi sportowemu
Projekt badawczy realizowany przez Instytut Sportu w Warszawie, 2016 r.
Streszczenie projektu


Efekty biomechanicznej optymalizacji pozycji kolarskiej na zdolność wysiłkową
Projekt badawczy realizowany przez Instytut Sportu w Warszawie, 2016 r.
Streszczenie


Opracowanie metody wizualizacji w ocenie techniki ruchu pływania przy wykorzystaniu pomiarów akcelerometrycznych
Projekt badawczy realizowany przez Instytut Sportu w Warszawie, 2016 r.
Streszczenie


Status witaminy D a wskaźniki wysiłkowe i immunologiczne u młodych sportowców
Projekt badawczy realizowany przez Instytut Sportu w Warszawie, 2016 r.
Streszczenie


Kariera dwutorowa sportowców w Polsce: Diagnoza sytuacji.
DELab Uniwersytet Warszawski, 2015 r.
Pełna wersja / Streszczenie


Optymalizacja pozycji na rowerze i jej wpływ na zdolność wysiłkową.
Projekt badawczy realizowany przez Instytut Sportu w Warszawie, 2015 r.
Streszczenie


Opracowanie metody parametrycznej oceny wybranych elementów techniki ruchu w pływaniu.
Projekt badawczy realizowany przez Instytut Sportu w Warszawie, 2015 r.
Streszczenie


Nowe wskaźniki służące do wykrywania objawów przeciążenia wysiłkiem fizycznym u sportowców.
Projekt badawczy realizowany przez Instytut Sportu w Warszawie, 2015 r.
Streszczenie


Metody detekcji stresu startowego u zawodników łucznictwa i strzelectwa sportowego przy użyciu wskaźników hormonalnych, psychologicznych i fizjologicznego drżenia mięśniowego oraz wpływ natężenia stresu na osiągane wyniki.
Projekt badawczy realizowany przez Instytut Sportu w Warszawie, 2015 r.
Streszczenie


Genetyczne uwarunkowania postępów treningowych.
Projekt badawczy realizowany przez Instytut Sportu w Warszawie, 2015 r.
Streszczenie


Całkowita masa hemoglobiny w ocenie wpływu wysiłków o charakterze wytrzymałościowym na objętość krwi i osocza oraz częstość występowania rzekomej  „anemii sportowej” u sportowców dyscyplin o charakterze wytrzymałościowym.
Projekt badawczy realizowany przez Instytut Sportu w Warszawie, 2015 r.
Streszczenie


Wpływ pobytu w warunkach sztucznej hipoksji na wydolność fizyczną wysokiej klasy sportowców.
Projekt badawczy realizowany przez Instytut Sportu w Warszawie, 2014 r.
streszczenie wyników projektu


Ustalenie nowych wskaźników monitoringu obciążeń treningowych w różnych grupach wiekowych zawodników trenujących tenis.
Projekt badawczy realizowany przez Instytut Sportu w Warszawie, 2014 r.
Streszczenie rezultatów projektu


Optymalizacja szkolenia sportowego w żeglarstwie regatowym - biocybernetyczna i psychospołeczna analiza czynników warunkujących osiągnięcie mistrzostwa sportowego i ochronę zdrowia zawodników.
Projekt badawczy realizowany przez Instytut Sportu w Warszawie, 2014 r.
Streszczenie


Opracowanie parametrycznej oceny techniki ruchu w narciarstwie biegowym.
Projekt badawczy realizowany przez Instytut Sportu w Warszawie, 2014 r.
Streszczenie wykonania i osiągniętych rezultatów projektu


Określenie wartości predykcyjnej całkowitej masy hemoglobiny w ocenie wydolności fizycznej zawodników dyscyplin wytrzymałościowych.
Projekt badawczy realizowany przez Instytut Sportu w Warszawie, 2014 r.
Streszczenie projektu badawczego

do góry