Ministerstwo Sportu i Turystyki Ogólne zasady dofinansowania zadań - Dofinansowanie zadań -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Sport wyczynowy

Dofinansowanie zadań

Ogólne zasady dofinansowania zadań

Podstawą do wydatkowania środków z dopłat do stawek w grach liczbowych jest ustawa z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4 poz. 27 z późn. zm.).

Zasady dofinansowania określa rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz.U. nr 156, poz. 1051).

Departament Sportu Wyczynowego w zakresie sportu młodzieżowego, zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem, środkami Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dofinansowuje m.in. następujące zadania z zakresu rozwijania sportu wśród dzieci i młodzieży oraz sportu osób niepełnosprawnych:

 

  1. Szkolenie kadr wojewódzkich juniorów i młodzików oraz organizacja eliminacji do zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży i finałów MMM;
  2. Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w publicznych i niepublicznych szkołach mistrzostwa sportowego oraz ośrodkach szkolenia sportowego młodzieży;
  3. Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w akademickich centrach szkolenia sportowego;
  4. Przygotowanie i udział akademickiej reprezentacji Polski w uniwersjadach oraz akademickich mistrzostwach świata w letnich i zimowych dyscyplinach sportu;
  5. Przygotowanie i udział reprezentacji Polski w zawodach międzynarodowych w kategoriach juniorów i młodzieżowców;
  6. Prowadzenie działalności kontrolnej systemu sportu młodzieżowego;
  7. Organizacja finałowych zawodów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży;
  8. Przygotowanie zawodników niepełnosprawnych do udziału w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych oraz MŚ i ME w sportach nieolimpijskich.

Założenia organizacji polskiego sportu młodzieżowego określa “Program szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej  oraz sport osób niepełnosprawnych w 2012 r. Założenia organizacyjne i finansowe zadań z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dotyczących sportu młodzieżowego oraz sportu osób niepełnosprawnych prowadzonych przez Departament Sportu Wyczynowego (wersja uszczegółowiona)” -  z listopada 2011 r.

Podmioty ubiegające się o dofinansowanie zgłaszają, w wyznaczonym przez Departament Sportu Wyczynowego terminie, wnioski na powierzenie realizacji zadania państwowego z udziałem środków finansowych Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Zgodnie z art. 12 ust. 3 pkt. 7 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.) wykaz podmiotów spoza sektora finansów publicznych, którym przyznano dofinansowanie na realizację zadania wraz z wysokością przyznanej kwoty dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dany rok budżetowy zamieszczany jest na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Wzory formularzy wniosków o dofinansowanie, załączników finansowych i merytorycznych do umów na zadania zlecone do realizacji przez jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych zamieszczone są na naszej stronie internetowej.

do góry