Ministerstwo Sportu i Turystyki Dodatkowy nabór wniosków w konkursie na dofinansowanie zadań z zakresu organizacji w 2015 r. zajęć sportowych dla uczniów w ramach projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU) - Dofinansowanie zadań z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Sport powszechny

Dofinansowanie zadań z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

Dodatkowy nabór wniosków w konkursie na dofinansowanie zadań z zakresu organizacji w 2015 r. zajęć sportowych dla uczniów w ramach projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU)

Komunikat dotyczący dodatkowego naboru wniosków w konkursie na dofinansowanie zadań z zakresu organizacji w 2015 roku zajęć sportowych dla uczniów w ramach projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU)

Minister Sportu i Turystyki informuje, że w wyniku przeprowadzonego dotychczas  naboru wniosków w konkursie na dofinansowanie zadań z zakresu organizacji w 2015 roku zajęć sportowych dla uczniów w ramach projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU) ogłoszonego dnia  24 października 2014 roku, do wykorzystania w konkursie pozostają środki finansowe w wysokości 226 563, 00 zł.

Na podstawie punktu 7 ogłoszenia konkursowego, w przypadku, gdy w ramach niniejszego konkursu, nie zostaną rozdysponowane wszystkie środki zaplanowane na realizację projektu w 2015 roku, na podstawie § 3 ust. 2 rozporządzenia, Minister Sportu i Turystyki może ogłosić dodatkowy nabór wnioskówZ uwagi na powyższe,  uruchamia się dodatkowy nabór wniosków w konkursie do dnia 21 sierpnia 2015r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  w terminie 10 dni od zakończenia naboru wniosków, tj. do dnia 1 września 2015r.

Niniejszy nabór dotyczy wyłącznie zadań planowanych do realizacji w terminie od  14 września do 15 grudnia 2015 r. w zakresie  wskazanym powyżej.

Przy tworzeniu wniosków obowiązują wszystkie zasady, tryb i warunki zawarte w ogłoszeniu konkursowym z dnia 24 października  2014 r. dotyczącego otwartego konkursu na dofinansowanie w 2015 roku prowadzenia i organizacji zajęć sportowych dla uczniów, realizowanych w ramach projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”,  ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach działania  „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży” (link).

Wnioski należy przygotować w systemie AMODIT, zatwierdzić i przesłać drogą elektroniczną oraz wydrukować i w formie papierowej przesłać drogą pocztową lub dostarczyć na adres:

Ministerstwo Sportu i Turystyki,
Departament Sportu dla Wszystkich
00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14

 z dopiskiem na kopercie:

„Zajęcia sportowe dla uczniów” 

do góry