Ministerstwo Sportu i Turystyki Konkurs na dofinansowanie w 2016 roku prowadzenia i organizacji zajęć sportowych dla uczniów ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów - Dofinansowanie zadań z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Sport powszechny

Dofinansowanie zadań z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

Konkurs na dofinansowanie w 2016 roku prowadzenia i organizacji zajęć sportowych dla uczniów ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

Ogłoszenie konkursowe na dofinansowanie w 2016 roku prowadzenia i organizacji zajęć sportowych dla uczniów  ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

Uwaga!

Termin składania wniosków – 15 listopada 2015 r. wypada w dzień ustawowo wolny od pracy (niedziela), zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,  art. 57 § 4 w brzmieniu: „Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni.”

do góry